Deze website werd opgemaakt in opdracht van het gemeentebestuur van Begijnendijk.

Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en doet er dan ook alles aan om de informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk te houden. De inhoud en navigatie kan steeds, zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving, door het gemeentebestuur worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

De inhoud of documenten op deze website geven niet noodzakelijk de juiste of volledige versie van een officieel goedgekeurd document weer. Deze gegevens bevatten dan ook geen enkele juridische kracht. Het gemeentebestuur van Begijnendijk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ontstaan door gebruik van de website of de ter beschikking gestelde informatie. Foute of onvolledige informatie kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Deze website bevat links naar andere websites, waarvan de juistheid niet systematisch gecontroleerd kan worden. Het gemeentebestuur kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

Ondanks de inspanning, kan het toch zijn dat de gegevens niet noodzakelijk volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Heb je opmerkingen, foute informatie gezien of vind je dat er iets ontbreekt? Dan kan je dat melden aan de communicatiedienst via communicatie@begijnendijk.be. Het gemeentebestuur engageert zich ertoe de aangeleverde opmerkingen zo snel mogelijk recht te zetten.

Persoonsgegevens

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) heb je recht tot inzage van jouw persoonsgegevens, recht tot verbetering van jouw persoonsgegevens en recht tot wissen van jouw persoonsgegevens, tenzij door de wet verplicht. De toestemming van de verwerking is soms verplicht om de service te kunnen verlenen. Wanneer de verplichte toestemming ingetrokken wordt, heeft dit tot gevolg dat de dienstverlening niet meer kan verstrekt worden.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens, tenzij dit door de wetgeving verplicht is. Voor meer info kan je terecht bij Sarah Smolders, functionaris voor gegevensbescherming (DPO), via sarah.smolders@begijnendijk.be. Tenslotte heb je het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Gebruik van inhoud en afbeeldingen

De informatie op deze website kan vrij gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik en de reproductie van logo’s en afbeeldingen in verboden, behoudens schriftelijke toelating van het gemeentebestuur.

 

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 78
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
communicatie@begijnendijk.be