Proclaimer

Deze website werd opgemaakt in opdracht van het lokaal bestuur van Begijnendijk.

Aansprakelijkheid

Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en doet er dan ook alles aan om de informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk te houden. De inhoud en navigatie kan steeds, zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving, door het bestuur worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

De inhoud of documenten op deze website geven niet noodzakelijk de juiste of volledige versie van een officieel goedgekeurd document weer. Deze gegevens bevatten dan ook geen enkele juridische kracht. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ontstaan door gebruik van de website of de ter beschikking gestelde informatie. Foute of onvolledige informatie kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Deze website bevat links naar andere websites, waarvan de juistheid niet systematisch gecontroleerd kan worden. Het bestuur kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

Ondanks de inspanning, kan het toch zijn dat de gegevens niet noodzakelijk volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Heb je opmerkingen, foute informatie gezien of vind je dat er iets ontbreekt? Dan kan je dat melden aan de medewerkers van de communicatiedienst. Het bestuur engageert zich ertoe de aangeleverde opmerkingen zo snel mogelijk recht te zetten.

Gebruik van inhoud en afbeeldingen

De informatie op deze website kan vrij gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik en de reproductie van logo’s en afbeeldingen is verboden, behoudens schriftelijke toelating van het bestuur.