Privacyverklaring

Het lokaal bestuur hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder vind je meer uitleg over hoe de medewerkers met de persoonlijke gegevens van burgers omspringen. Dit doen ze volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van het lokaal bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van het bestuur.