Politiezone BRT

In 2002 werd de politie hervormd en de lokale politie ingedeeld in zones met een lokaal korps. Deze zone kan bestaan uit één of meerdere gemeenten. De politiezone BRT bestaat uit de gemeenten Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo. Elke gemeente wordt nog eens in een aantal wijken onderverdeeld.