Plan van aanpak voor problemen met drinkwater

De afgelopen maanden waren er terugkerende meldingen over verkleurd drinkwater en sterke chloorgeur in de gemeente. Het bestuur heeft aan De Watergroep duidelijkheid gevraagd over de oorzaak en aanpak van deze incidenten.

Resultaten enquête februari 2023

Update 23 maart 2023

Begin februari 2023 ontvingen alle inwoners een brief van De Watergroep over de waterproblematiek in de gemeente. Deze omvatte niet alleen een toelichting over de geplande acties, maar ook een oproep om deel te nemen aan een online bevraging om een beter zicht op de problemen te krijgen. Ondertussen werden de enquête afgesloten en de resultaten verwerkt.

Enkele resultaten van de enquête:

 • Er vulden 116 klanten de enquête in, waarvan 105 klanten dat volledig deden. Dit betekent dat 2,5% van de aangeschreven klanten de enquête heeft ingevuld.
 • 65% van de deelnemers is tevreden over de kwaliteit van het drinkwater. 35% is minder tevreden, omdat er klachten zijn over bruin water, aanwezigheid van chloor, ondrinkbaarheid, geur in het water en kalk.
 • 35% van de deelnemers geeft aan in 2021 en 2022 geen hinder ondervonden te hebben. 45% had last van bruin water, 37% had minder druk, 35% heeft chloorgeur ondervonden en 5% heeft zonder water gezeten.
 • 33% van de deelnemers weet niet precies wanneer hij/zij hinder ondervonden heeft. 24% geeft aan in 2021 hinder ondervonden te hebben, 29% in de eerste helft van 2022 en 40% geeft aan sinds juli 2022 tot nu nog hinder te ondervinden.
 • Op de vraag wanneer de hinder zich vooral voordeed, blijkt meestal op verschillende tijdstippen (43%), ’s ochtends (26%), ’s avonds (24%) of weten het niet meer (22%).
 • 33% van de deelnemers heeft de hinder gemeld aan De Watergroep, waarvan 50% telefonisch, 50% via de website en een persoon via de gemeente.

Je kan het volledige rapport hier downloaden

De Watergroep voorziet een servicevergoeding van € 25,00, wat overeenkomt met 5 000 liter gratis drinkwater, voor de klanten die in de bevraging aangaven dat ze hinder hebben ervaren en klanten die in 2021 en 2022 een probleem met bruin water of chloorgeur hebben gemeld of een klacht hierover hebben ingediend. Het bedrag wordt zo snel mogelijk gestort op het rekeningnummer waarmee de laatste factuur werd betaald.


De Watergroep licht de geplande acties toe 

Update 10 februari 2023

Momenteel ontvangen alle inwoners een brief over de waterproblematiek in de gemeente. Hierin worden niet alleen de geplande acties om de waterproblemen in de toekomst te vermijden toegelicht, maar ook een online bevraging aangekondigd.

De online bevraging werd opgezet om een beter zicht op de problemen te krijgen. Deelnemen aan de bevraging kan tot en met 28 februari 2023. Kan je de bevraging niet online invullen? Dan kan je telefonisch bij De Watergroep terecht via tel. 02 204 57 42 op volgende momenten:

 • dinsdag 14 februari 2023 van 9.00 tot 12.00 u,
 • zaterdag 18 februari van 9.30 tot 11.30 u.

De medewerkers van De Watergroep verontschuldigen zich voor de mogelijke hinder. Heb je ondertussen problemen met het drinkwater? Dan vragen zij dit zo snel mogelijk te melden via tel. 02 238 96 99, zodat er snel gerichte acties genomen kunnen worden.


Plan van aanpak voor problemen met drinkwater

Update 19 januari 2023

Het verkleurde drinkwater is al geruime tijd een terugkerend probleem in de gemeente. Ondanks verschillende overlegmomenten van het bestuur met De Watergroep en enkele gerichte acties, zoals het spoelen van leidingen, werd het probleem tot op heden nog niet opgelost.

Om deze problematiek definitief op te lossen, stelde het bestuur De Watergroep eind oktober 2022 officieel in gebreke. Ondertussen werd tijdens het overleg van 22 december 2022 door De Watergroep een versneld investeringsprogramma voorgesteld. Eind januari 2023 voorziet De Watergroep een brief aan alle inwoners om de geplande acties toe te lichten.

Heb je ondertussen problemen met het drinkwater? Dan vraagt het bestuur dit steeds te melden aan De Watergroep.


Storing door schade aan waterleidingen

Update 20 december 2022

Nu de temperaturen weer boven het vriespunt klimmen, merken de medewerkers van De Watergroep opvallend meer schade en lekken aan waterleidingen. Hierdoor is er geen of te lage druk op het kraanwater in de regio. Merk je ergens een storing of waterlek? Laat het dan weten. De medewerkers van De Watergroep doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ze excuseren zich voor de hinder.


Meldingen over verkleurd drinkwater in de gemeente

Update 2 oktober 2022

De Watergroep laat weten dat er werkzaamheden werden uitgevoerd aan de leidingen, waardoor het drinkwater in Gelrode, Begijnendijk, Betekom en Baal geel of bruin kan kleuren. De Watergroep excuseert zich voor de hinder en doet er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. 


Spoelwerken augustus 2021

Update 30 augustus 2021

De voorbije weken werden er spoelwerken uitgevoerd in de Plankenburg, Sleutelbaan, Mechelbaan, Hoekheide, Strooiselhoeve, Moorputstraat, ter hoogte van Veldstraat 20, 25C, 46D en 58, Het Everbeur vanaf 15, Spoorweg 26, Vennestraat 27 en Busschotstraat 41.


Wekelijkse update

Update 30 juli 2021

De week van 26 juli 2021 werden de eindpunten aan Sleutelbaan 82, 54, 73, 43, 19, 2 gespoeld. Volgende week staat het spoelen van de eindpunten aan Plankenburg 42B, 60 en 43, Haltestraat 70, Moorputstraat 28, Spoorweg 52 en Veldstraat 58, 46D, 25C, 42, 44 en 20 op de planning.

De medewerkers van De Watergroep hebben geen klachten over vuil water en/of chloorgeur meer ontvangen.


Wekelijkse update

Update 19 juli 2021

De eerste fase van het spoelprogramma is ondertussen achter de rug. De medewerkers van De Watergroep beslisten de tweede fase met de luchtspoeling in de Aarschotsesteenweg voorlopig on hold te zetten, omdat ze momenteel geen klachten meer binnenkrijgen en tijdelijke hinder willen voorkomen.

De week van 12 juli 2021 werden de eindpunten aan Strooiselhutten 49, Strooiselhoeve 6 en Mechelbaan 201 en 221 gespoeld. Volgende week staat het spoelen van de eindpunten ter hoogte van Aarschotsebaan / Hoekheide 117, Sleutelbaan 82, 54, 73, 43, 19 en 2, Plankenburg 42B, 60 en 43, Halterstraat 70, Moorputstraat 28, Spoorweg 52 en Veldstraat 58, 46D, 25C, 42, 44 en 20 op het programma.


Wekelijkse update

Update 9 juli 2021

De week van 5 juli 2021 werden de eindpunten in de Kasteelstraat (vervolg), Strooiselhoeve en Kruisstraat gespoeld. Volgende week staat het spoelen van de eindpunten in de Strooiselhoeve (vervolg), Mechelbaan en Sleutelbaan op de planning.

De medewerkers van De Watergroep laten weten dat zij over het algemeen weinig tot geen klachten over vuil water en/of chloorgeur meer ontvangen.


Wekelijkse update

Update 2 juli 2021

De week van 28 juni 2021 werden de eindpunten in de Schavotstraat, een gedeelte van de Liersesteenweg, de Kasteelstraat en Het Hoekje gespoeld. Volgende week staat een spoeling van de eindpunten in de Kruisstraat, Aarschotsesteenweg en Het Goed op de planning. 

De medewerkers van De Watergroep laten weten dat zij over het algemeen weinig tot geen klachten over vuil water meer ontvangen.


Stand van zaken

Update 24 juni 2021

De afgelopen dagen hebben de medewerkers van De Watergroep volgende acties ondernomen:

 • Op 16 juni 2021 werden de leidingen die gelegen zijn tussen de huisnummers 130 en 162A in de Aarschotsesteenweg in Betekom gespoeld met lucht en water.
 • Op 17 juni 2021 werden de eindpunten in de Trapperenstraat, Amerstraat, Soelstraat, Klein Potestraat en Meetshovenstraat gespoeld. Daarnaast werden ook de staalnames die op Vijverstraat 50 en Grote Baan 184 genomen werden geanalyseerd.
 • Na klachten in de Tumkensberg, A. Bosmanslaan en Prof. Scharpélaan werden op 18 juni 2021 ook daar de eindpunten gespoeld.

Volgende week worden de leidingen in de Aarschotsesteenweg in de richting van Aarschot verder gespoeld met lucht en water. Hierover zullen de bewoners geïnformeerd worden. Daarnaast worden de leidingen die gelegen zijn in de Tumkensberg opnieuw gespoeld en de leidingen in de omgeving van de Schavotstraat, Mechelbaan, ’t Goed en de Kruisstraat verder gespoeld.  


Grondige spoeling in de Aarschotsesteenweg

Update 9 juni 2021

Op woensdag 16 juni 2021 wordt een grondige spoeling, nl. met water en lucht, uitgevoerd in het gedeelte van de Aarschotsesteenweg dat gelegen is tussen de huisnummers 108 en 196. Deze spoelwerken zullen plaatsvinden tussen 10.00 en 15.00 u. De medewerkers van De Watergroep doen hun uiterste best om de impact voor de naburige bewoners tot een minimum te beperken. Als gevolg van deze spoelwerken is het echter mogelijk dat:

 • tussen 10.00 en 15.00 u drukschommelingen en korte onderbrekingen in de watervoorziening optreden,
 • onmiddellijk na deze drukschommelingen en/of onderbrekingen het water kortstondig troebel wordt, verkleurd en/of lucht bevat.

Wat kan jij doen tijdens de spoelwerken?
Voor 10.00 u kan je de hoofdkraan van jouw drinkwateraftakking toedraaien. Die kraan bevindt zich net voor de watermeter. Tussen 10.00 en 15.00 kan je geen water gebruiken. Draai na 15.00 u de afsluitkraan terug open en tap 1 à 2 emmers water af aan het aftapkraantje vooraleer je opnieuw kraanwater gebruikt.

Zonder water zitten is vervelend. Als je het van tevoren weet, kan je jezelf gelukkig voorbereiden. Enkele tips?

 • Vul op voorhand enkele flessen of bekers met drinkwater en bewaar deze in de koelkast.
 • Vul op voorhand ook enkele emmers voor het toilet, een lavabo of bad met water.

Voor meer informatie over deze spoelwerken kan je steeds terecht bij De Watergroep via tel. 02 238 96 99 (tijdens de kantooruren) of kwaliteit.distributie@dewatergroep.be. De medewerkers van De Watergroep excuseren zich alvast voor de mogelijke hinder tijdens deze spoelwerken.


Professionele stalenkits ter beschikking in het gemeentehuis

Update 28 mei 2021

De Watergroep zal het volledige waterleidingnet in Begijnendijk zeer grondig spoelen. Normaliter ondervind je hier geen hinder van. In een aantal uitzonderlijke gevallen, zoals de Aarschotsesteenweg, worden de leidingen met lucht gespoeld en is er wel impact voor de naburige inwoners. De Watergroep zal de betrokken inwoners steeds op voorhand via briefcommunicatie huis-aan-huis verwittigen en tips geven.

Komt er bruin water uit jouw kraan of heeft het drinkwater een sterke chloorgeur? Neem dan bij elk incident zo snel mogelijk contact op met De Watergroep via het storingsformulier op www.dewatergroep.be of telefonisch via tel. 02 238 96 99 (24/7 bereikbaar). Vanaf maandag 31 mei 2021 zijn er professionele stalenkits ter beschikking bij de medewerkers van het technisch bureau in het gemeentehuis. Je kan steeds zo een kit afhalen om zelf een waterstaal te nemen. Deze worden nadien door de Watergroep in het gemeentehuis opgehaald voor onderzoek.  


De Watergroep maakt plan van aanpak

Update 21 mei 2021

Op 19 mei 2021 vond er een overleg plaats tussen het bestuur en De Watergroep. Er werd gevraagd naar de oorzaak, oplossingen en een concreet plan van aanpak om de aanslepende problemen van de baan te krijgen.

Grootschalige spoelwerken

De Watergroep heeft als prioriteit om continu kwaliteitsvol water te leveren en zet zich, samen met het bestuur, in om de bruinwaterproblematiek structureel aan te pakken. De afgelopen weken werd er naarstig gezocht naar de achterliggende oorzaken van de incidenten. De verkleuring van het water is een gevolg van het vrijkomen van onschadelijk sediment in het leidingnet. Delen van het leidingnet werden al gespoeld. Aangezien er nog verkleuring optreedt, werd ook besloten om het volledige waterleidingnet in Begijnendijk zeer grondig te spoelen. Deze werkzaamheden starten in Betekom.

Gezien de omvang van het lokale leidingnet zullen deze spoelwerken meerdere weken in beslag nemen. De Watergroep engageert zich om de hinder zo minimaal mogelijk te houden. Spoelen kan namelijk kortstondig hinder met zich meebrengen voor zowel de inwoners van de spoelzone als naburige bewoners. In samenspraak met de gemeente wordt er voor deze spoelwerken een detailplanning per week opgemaakt en waar nodig bijgestuurd. De gemeente en De Watergroep zetten zich in om op voorhand te communiceren over de geplande spoelwerken. Op die manier willen we de overlast voor onze inwoners tot een minimum beperken.

Help om het probleem aan te pakken!

Neem bij elk incident met jouw drinkwater zo snel mogelijk contact op met De Watergroep via het storingsformulier op www.dewatergroep.be of tel. 02 238 96 99 (24/7 bereikbaar). Enkel zo kan De Watergroep gericht actie ondernemen. Meldingen in gesloten Facebookgroepen zijn helaas niet toegankelijk voor het drinkwaterbedrijf en worden niet opgevolgd. De medewerkers van het technisch bureau zijn uiteraard steeds ter beschikking om bij te springen bij onverwachte waterproblemen.

Er werden de afgelopen weken al heel wat drinkwaterstalen bij inwoners thuis genomen. De verkleuring van het water is echter erg variabel en meestal tijdelijk. Hierdoor is het voor de medewerkers van De Watergroep niet altijd mogelijk om op het juiste moment aanwezig te zijn om stalen te nemen. Wil jij meehelpen en zelf waterstalen nemen? De Watergroep zal via onze technische dienst professionele stalenkits ter beschikking stellen voor inwoners met bruinwaterproblemen zodat de waterstalen op het juiste moment kunnen gebeuren.


De Watergroep onderzoekt de kwaliteit van het leidingwater

Update 17 februari 2021

De medewerkers van De Watergroep hebben de meldingen over de kwaliteit van het leidingwater van de voorbije dagen besproken en onderzocht.

Op dinsdag 16 februari 2021 werd de toevoerleiding tijdelijk uit dienst genomen, naar aanleiding van de werkzaamheden in de Betekomsesteenweg. Ondanks het zorgvuldige spoelen van het net kunnen er bij de indienstname achteraf wat ijzerdeeltjes die vastzaten op de bodem van de leidingen vrijgekomen zijn, wat de verkleuring kan verklaren. De medewerkers hebben het leidingwater vandaag ter plaatse onderzocht en deze problemen zouden ondertussen van de baan zijn. De werkzaamheden van De Watergroep in de Betekomsesteenweg liggen momenteel even stil. In de tweede helft van maart of begin april 2021 vinden er nog enkele overkoppelingen plaats.

Voor de klachten over de chloorgeur zoeken zij momenteel nog naar een verklaring. Eerdere analyses hebben aangetoond dat het water aan de drinkwaternorm beantwoordt en er in het waterproductiecentrum en het net geen overschrijdingen van de chloornorm waren. Zij laten weten dat het ook mogelijk is dat de geur veroorzaakt wordt door andere stoffen die een gelijkaardige geur veroorzaken. De komende dagen worden er stalen genomen om een bijkomende, uitgebreide analyse in het laboratorium van De Watergroep uit te voeren.

De medewerkers van De Watergroep volgen dit verder op in samenspraak met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de regulator.


De Watergroep onderzoekt meldingen over leidingwater

Update 28 januari 2021

De medewerkers van de dienst kwaliteit en de betrokken zonemanager van De Watergroep hebben de problemen met het leidingwater van de voorbije dagen besproken. De verkleuring van het water was een gevolg van de spoelacties die het voorbije weekend werden uitgevoerd wegens drukproblemen in de watertoren van Aarschot. Deze werd niet veroorzaakt door werkzaamheden. De verkleuring zou ondertussen van de baan moeten zijn. Om de meldingen over de chloorgeur verder op te volgen, gaan zij de komende dagen extra metingen uitvoeren op de toevoerleiding. Half januari 2021 werden alvast een aantal metingen bij klanten uitgevoerd en geen onregelmatige vaststellingen gedaan.