PEFC-gelabeld hout en papier

Wereldwijd staan bossen onder druk. In heel wat delen van de wereld verdwijnt de bosoppervlakte met rassen scheden. Slecht bestuur, ontbossing ten voordele van landbouw, mijnbouw en veeteelt liggen hier aan de basis van. Dit heeft verstrekkende gevolgen, zoals erosie, overstromingen, het verdwijnen van planten- en diersoorten en moeilijke leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Om hun toekomst te verzekeren, is het belangrijk erop toe te zien dat bossen goed beheerd worden. Verantwoorde en duurzame houtwinning is dan ook van groot belang. De PEFC-boscertificatie geeft de garantie dat het hout (of papier) een legale en duurzame herkomst heeft.

Duurzaam bosbeheer houdt een evenwicht in tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos. Een greep uit de PEFC-criteria voor duurzaam bosbeheer:

 • Ecologisch:
  • Een boom oogsten = een boom herplanten
  • De biodiversiteit in het bos bewaren
 • Sociaal:
  • De rechten van de mensen die van het bos leven en/of wonen verzekeren
  • Het voorzien van strenge veiligheidseisen voor de bosarbeiders
 • Economisch:
  • De bosbeheerders een eerlijke prijs geven voor hun hout
  • Het stimuleren van de lokale economie

Het PEFC-label

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) promoot duurzaam bosbeheer. Het is het grootste boscertificatiesysteem met meer dan 260 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte verspreid over de hele wereld. Bovendien is het ook het grootste systeem in België en buurlanden met maar liefst 54% van alle bossen die PEFC-gecertificeerd zijn. Producten op basis van vezels afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen kunnen het PEFC-label dragen.

Het PEFC-systeem heeft twee missies, nl.

 • duurzaam bosbeheer waarborgen en verbeteren
 • hout als materiaal promoten en hierbij de consument een dubbele garantie bieden: legaliteit en duurzaamheid

PEFC garandeert:

 • dat bossen duurzaam beheerd worden en gecontroleerd worden
 • dat de houtstromen opgevolgd worden binnen bedrijven die het hout verwerken, door een onafhankelijke controle

Iedereen kan zijn steentje bijdragen voor de toekomst van de bossen. Dit kan door verantwoorde aankopen te doen en te letten op het PEFC-label. Alle producten uit een duurzaam beheerd bos kunnen het PEFC-label dragen. In de praktijk gaat het vooral om hout en papier.

Een greep uit het aanbod:

 • Bouwen en verbouwen : houtskelet, balken, ramen, deuren, trappen,…
 • Binneninrichting : vloerbekleding, kasten, tafels, stoelen, zetels,…
 • Buiteninrichting : klimtoestellen, schommels, afsluitingen, bloembakken, banken,…
 • School- en kantoormateriaal : print- en kopieerpapier, enveloppes, potloden, schriften, mappen, meubilair, kartonnen bekers, toilet en –huishoudpapier,…

 Je vindt de PEFC-gecertificeerde producten niet alleen bij PEFC-gecertificeerde bedrijven, maar ook in warenhuizen en doe-het-zelfzaken. Bij heel wat producten is het PEFC-logo rechtstreeks aangebracht op het product zelf of op zijn verpakking. Als dit niet zo is, dan dient op de factuur vermeld te worden welke producten PEFC-gecertificeerd zijn. Je kan de PEFC-gecertificeerde bedrijven en producten ook opzoeken via www.ikzoekpefc.be. Vraag zeker aan jouw architect om PEFC-gelabeld hout te gebruiken bij jouw bouwwerken. Hoe meer producten met het PEFC-label gevraagd worden, hoe meer boseigenaars hun bossen gegarandeerd duurzaam zullen beheren.

Externe links