Overwelven van grachten en beken

Voor het overwelven of inbuizen van grachten en beken is een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning nodig. Deze vergunning kan enkel verleend worden met het doel om toegang te verlenen tot een perceel.

De gemeente heeft een gemeentelijke verordening met betrekking tot het overwelven van grachten en beken.