In zitting van de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2019 werd de oprichting van een gemeentelijk overlegplatform goedgekeurd. Dit orgaan is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van alle politieke fracties en beoogt het uitwerken van goede ideeën tot stembare voorstellen voor de gemeenteraad.

Voor wie

Goede ideeën kunnen komen vanuit de politieke fracties zelf, maar evengoed aangebracht worden door individuele burgers of verenigingen. In die zin is het ook een uniek initiatief om meer burgerparticipatie mogelijk te maken.

Voorwaarden

De ideeën die burgers willen aanbrengen, moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet het onderwerp redelijk en voldoende duidelijk geformuleerd zijn en het algemeen nut dienen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om een voorstel van beslissing op te maken. Het mag dus niet gewoon een mening zijn zonder een concreet verzoek of een probleem zonder oplossing. Anonieme inzendingen worden altijd geweigerd. Er moet minstens een naam, voornaam en adres opgegeven worden. Het taalgebruik mag niet beledigend zijn.

Hoe aanvragen

Voorstellen kunnen bezorgd worden aan de voorzitter van het overlegplatform via david.dupont@begijnendijk.be.

Afhandeling

De voorstellen worden op bovenstaande criteria beoordeeld, waarna je steeds een antwoord krijgt. Voorstellen die aanvaard worden, zullen tevens met voorrang behandeld worden.

Overlegplatform

Openingsuren & contact

Beleid

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 77
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
beleid@begijnendijk.be