Overlegplatform

In zitting van de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2019 werd de oprichting van een gemeentelijk overlegplatform goedgekeurd. Dit orgaan is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van alle politieke fracties en beoogt het uitwerken van goede ideeën tot stembare voorstellen voor de gemeenteraad. 
Goede ideeën kunnen komen vanuit de politieke fracties zelf, maar evengoed aangebracht worden door individuele burgers of verenigingen. In die zin is het ook een uniek initiatief om meer burgerparticipatie mogelijk te maken. De ideeën die burgers willen aanbrengen, moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet het onderwerp redelijk en voldoende duidelijk geformuleerd zijn en het algemeen nut dienen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om een voorstel van beslissing op te maken. Het mag dus niet gewoon een mening zijn zonder een concreet verzoek of een probleem zonder oplossing. Anonieme inzendingen worden altijd geweigerd. Er moet minstens een naam, voornaam en adres opgegeven worden. Het taalgebruik mag niet beledigend zijn. Voorstellen kunnen bezorgd worden aan de voorzitter van het overlegplatform via david.dupont@begijnendijk.be. De voorstellen worden op bovenstaande criteria beoordeeld, waarna je steeds een antwoord krijgt. Voorstellen die aanvaard worden, zullen tevens met voorrang behandeld worden.

Reglementen en verordeningen