Overlegcomité bespreekt omikronvariant en lopende maatregelen blijven van kracht

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie besproken. De snelle verspreiding van de omikronvariant zorgt voor een forse stijging in het aantal besmettingen. Daarom werd beslist de lopende maatregelen aan te houden.
Daarnaast besprak het Overlegcomité ook de middellangetermijnstrategie, waarin voorspelbaarheid en perspectief centraal staan.
 
Op basis van de laatste wetenschappelijke gegevens lijkt het erop dat de omikronvariant drie tot vier keer meer besmettelijk is, maar mogelijk minder ziekmakend. Dit vertaalt zich nu reeds in een snelle stijging van het aantal besmettingen (+79% voorbije week) en een toename van de ziekenhuisopnames (+20%). De bezetting van de afdelingen intensieve zorgen blijft voorlopig nog dalen, maar minder uitgesproken dan de week ervoor. Het Overlegcomité oordeelt dat in de huidige situatie het aangewezen is het pakket lopende maatregelen aan te houden.

Lopende maatregelen blijven van kracht

Telewerk

Telewerk blijft verplicht, minstens vier dagen per week. Per week kan er max. een terugkeermoment, waarbij te allen tijde een maximale personeelsbezetting van 20% wordt gerespecteerd. Teambuildings en andere activiteiten met fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats, zowel binnen als buiten, blijven verboden.

Samenkomsten, activiteiten en evenementen

De huidige beperkingen of sluitingen van bepaalde samenkomsten, activiteiten en evenementen, zoals in de horeca, het nachtleven of in het sportieve en culturele leven, blijven van kracht.

Onderwijs

Het Overlegcomité bevestigt de geplande heropening van het onderwijs vanaf 10 januari 2022. Dit betekent opnieuw volledig contactonderwijs voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij moeten de volgende preventieve maatregelen gerespecteerd worden:

  • permanent inzetten op ventilatie,
  • mondmaskerplicht vanaf 6 jaar,
  • respect voor de test- en quarantaineregels. Zo zullen klassen gesloten worden gesloten vanaf 4 besmettingen (kinderen met symptomen),
  • vergaderingen blijven digitaal plaatsvinden,
  • het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes, zoals studie en refter, wordt maximaal vermeden,
  • eendaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de samenleving,
  • extra murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort.

Er wordt een oproep gedaan aan ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten. 

Wat het hoger onderwijs betreft, nodigt het Overlegcomité de ministers van Onderwijs uit om samen met het onderwijsveld na te gaan op basis van welke (bijkomende) preventieve maatregelen het hoger onderwijs georganiseerd wordt vanaf 10 januari 2022.

Test- en quarantaineregels

Het Overlegcomité neemt akte van de beslissing van de ministers van Volksgezondheid die op basis van de laatste wetenschappelijk informatie over de omikronvariant het test- en quarantainebeleid gewijzigd hebben en dit met ingang vanaf 10 januari 2022. In dit nieuwe test- en quarantainebeleid neemt het belang van zelftesten toe. Zelftesten zijn beschikbaar in de supermarkt en de apotheek. Voor mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming is de zelftest in de apotheek beschikbaar aan € 1,00 (max. 4 zelftesten per persoon per 14 dagen).

Middellangetermijnstrategie en coronabarometer

Het Overlegcomité heeft zich ook gebogen over het voorbereidende werk van het COVID-19 Commissariaat met betrekking tot een middellangtermijnstrategie en het ontwerp van coronabarometer. Aan het COVID-19 Commissariaat werd gevraagd om de barometer verder te verfijnen en uit te werken.

Gepubliceerd op donderdag 6 jan 2022 om 15:00