Overlegcomité beslist breed afkoelingspakket

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Er werd een breed afkoelingspakket beslist dat ervoor moet zorgen de stijgende trend om te keren in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames.
Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde van 221 hospitalisaties vast en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt. Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en de 40 tot 64-jarigen. De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk. Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als de ziekenhuisopnames.

Samenkomsten buiten max. vier personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot max. vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak. Daarbij hangt het max. aantal klanten dat tegelijk binnen mag af van de grootte van de winkel, met een absoluut max. van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen. Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. Essentiële winkels, zoals voedingswinkels, apothekers en winkels voor hygiëneproducten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels, mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 

Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

  • de schoonheidssalons,
  • de niet-medische pedicurezaken,
  • de nagelsalons,
  • de massagesalons,
  • de kapperszaken en barbiers,
  • de tatoeage- en piercingsalons.

Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus, nl. lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie, worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april 2021. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie. Tussen 29 maart en 2 april 2021 wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april 2021, indien mogelijk, volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau. Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren zijn wel mogelijk, maar enkel tijdens de paasvakantie en in beperkte groepen van max. 10 jongeren en zonder overnachting.

Striktere controles op telewerk

De controles op het verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt. Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.
Wie een buitenlandse reis maakt die toegelaten is, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer

Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

  • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking;
  • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen;
  • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten;
  • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist. Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april 2021.

Gepubliceerd op woensdag 24 mrt 2021 om 14:00