Oude of versleten matras gratis naar het recyclagepark

Naar aanleiding van een recent ingevoerde aanvaardingsplicht kan je vanaf nu jouw oude of versleten matras gratis inleveren in het recyclagepark van EcoWerf in de buurt.

Wist je dat je met asbestcement, afgedankte elektronische apparaten en klein gevaarlijk afval ook gratis in alle recyclageparken terecht kan? Bij gewichtsparken zijn meerdere fracties gratis, maar voor volumeparken is dit niet het geval. De fracties asbest, electro en KGA zijn wel voor beide gratis.

Meer info?
www.ecowerf.be

 

 

Gepubliceerd op maandag 11 jan 2021 om 10:00