Opheffing bescherming molenromp Puttenberg als dorpsgezicht

Op 29 juni 2022 werd het besluit tot de voorlopige gehele opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering over de bescherming van de molenromp van de Puttenbergmolen als dorpsgezicht ondertekend. Momenteel wordt hiervoor een openbaar onderzoek georganiseerd.

Overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 vindt het openbaar onderzoek plaats van 5 augustus tot en met 5 september 2022. Tijdens het openbaar onderzoek kan je jouw opmerkingen en bezwaren schriftelijk indienen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk via een persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstbewijs, een aangetekend schrijven of een e-mail aan omgeving@begijnendijk.be.

Je kan het besluit tot voorlopige gehele opheffing en het opheffingsdossier online raadplegen of inkijken
bij de medewerkers van de dienst omgeving. Je kan het ook digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Maak hiervoor een afspraak via tel. 02 553 16 50.

Gepubliceerd op donderdag 4 aug 2022 om 09:00