Openbaar onderzoek Hemelwaterverordening 2022

Op 15 juli 2022 werd het ontwerp voor de gewestelijke stedenbouwkundige Hemelwaterverordening van 2022 voorlopig vastgesteld. Van 1 tot en met 30 september 2022 wordt hierover een openbaar onderzoek georganiseerd.

Je kan de ontwerpverordening inkijken via inspraak.omgeving.vlaanderen.be of bij de medewerkers van de dienst omgeving in het gemeentehuis. 

Je kan jouw opmerkingen en suggesties tot en met 30 september 2022 indienen met vermelding van 'openbaar onderzoek hemelwaterverordening' per brief naar Departement Omgeving, Afdeling BJO, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via e-mail aan bjo.omgeving@vlaanderen.be. 

Gepubliceerd op donderdag 1 sep 2022 om 09:00