Openbaar onderzoek beleidskader trage wegen

In zitting van de gemeenteraad van 30 september 2021 werd het beleidskader rond trage wegen voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek werd verlengd tot en met 28 februari 2022.

Het nieuwe Gemeentewegendecreet dat inging in september 2019 geeft lokale besturen meer zeggingskracht over hun gemeentewegen, waartoe ook de trage wegen behoren. Het decreet legt de nadruk op zachte mobiliteit door op een veilig wegennet en de uitbouw van een fijnmazig netwerk aan trage wegen te focussen. De opmaak van een beleidskader is een decretale mogelijkheid voor lokale besturen om deze doelstellingen te realiseren. Zo werd in samenwerking met Trage Wegen vzw een beleidskader opgesteld. Het beleidskader werd in zitting van de gemeenteraad van 30 september 2021 voorlopig vastgesteld. Oorspronkelijk liep het openbaar onderzoek van 3 januari tot en met 1 februari 2022. Dat werd echter verlengd tot en met 28 februari 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je reacties of opmerkingen op het beleidsplan indienen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk via een per post verzonden brief, een persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstbewijs of een e-mail aan omgeving@begijnendijk.be. Je kan het voorlopig vastgestelde beleidskader online raadplegen of inkijken bij de medewerkers van de dienst omgeving in het gemeentehuis.

Gepubliceerd op maandag 24 jan 2022 om 09:00