Onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte en het advies van het provinciale droogteoverleg heeft de provinciegouverneur beslist om een onttrekkingsverbod op te leggen voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het grondgebied van Vlaams-Brabant.

Het onttrekkingsverbod gaat in op zaterdag 16 juli 2022 en betreft alle stroomgebieden in de provincie, nl. het Dijle-Zennebekken, Demerbekken, Denderbekken en Beneden-Scheldebekken. Met dit verbod is het voor landbouwers niet langer toegestaan om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Vlaams-Brabant. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor dieren.

De provinciegouverneur volgt de situatie op de voet en hoopt dat het verbod op onttrekking opnieuw kan worden ingetrokken. Ondertussen is het noodzakelijk dat iedereen deze maatregel respecteert. Zo werd aan de politie gevraagd strenge controles uit te voeren op de naleving ervan. De provinciegouverneur doet ook een oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om zuinig om te gaan met water. Waterschaarste kan grote gevolgen hebben. Het is dus in ieders belang om tijdens deze periode van droogte bedacht- en spaarzaam om te gaan met water.

Gepubliceerd op vrijdag 15 jul 2022 om 18:00