Onderhoud asfaltwegen 2021 - 2022

In september en oktober 2021 werd het onderhoudsdossier voor een aantal asfaltwegen goedgekeurd en toegewezen aan een aannemer. Zo kreeg de aansluiting van de Aarschotsesteenweg met de rotonde langs de Ter Heidelaan eind november 2021 een nieuwe asfalttoplaag.

Ook de aansluiting van de Aarschotsesteenweg met de Hulstsestraat, het gedeelte van de Strooiselhoeve dat gelegen is tussen Het Goed en de Sleutelbaan, de Seypstraat, de Soelstraat, de Tremelosesteenweg, de Werchtersesteenweg en het Zwartmakerstraatje staan op de planning. Door de weersomstandigheden werden deze werkzaamheden verschoven naar het voorjaar van 2022.