Onderhoudswerken asfaltwegen

Onderhoudswerken Mechelbaan van start

Update 3 mei 2024

Op maandag 13 mei 2024 gaan de onderhoudswerken in de Mechelbaan van start. Deze worden in twee fases uitgevoerd, nl. links en rechts van de Liersesteenweg (N10).

Fase 1

In een eerste fase worden aan het kruispunt van de Mechelbaan met Hoekje en de Dorpsstraat de verzakte betonstraatstenen opgebroken en een nieuw wegdek in asfalt aangelegd en aan de aansluiting met de Liersesteenweg (N10) het asfalt afgefreesd en van een nieuwe laag voorzien. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 13 mei tot en met woensdag 15 mei 2024.

Voor het doorgaand verkeer dat komt van de Liersesteenweg (N10) wordt een omleiding via Pijpelheide voorzien. Het verkeer dat komt van het centrum van Begijnendijk wordt omgeleid via de Kleinesteenweg. De Schavotstraat wordt opengesteld om de woningen die gelegen zijn tussen beide kruispunten en in de Schavotstraat te ontsluiten. Voetgangers en fietsers kunnen de naastgelegen fietspaden gebruiken, maar dienen over te steken in de Dorpsstraat.

Fase 2

Op donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei 2024 worden het asfalten wegdek aan de aansluiting met de Liersesteenweg (N10) aan de overzijde en de aansluitingen met de spooroverweg vernieuwd. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding via de Sleutelbaan en Haltestraat voorzien. De inwoners van de woningen die gelegen zijn tussen de Liersesteenweg (N10) en spooroverweg kunnen omrijden langs de Kasteelstraat. Voetgangers en fietsers kunnen de naastgelegen fietspaden gebruiken.

Let op! Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden. Op deze pagina vind je steeds de laatste stand van zaken terug.


Werkzaamheden aan riooldeksels in fietspad Tremelosesteenweg van start

Update 25 januari 2024

Op maandag 29 januari 2024 gaan de werkzaamheden aan de riooldeksels in het fietspad in het gedeelte van de Tremelosesteenweg dat gelegen is tussen de huisnummers 196 en 210 van start. Daarbij worden acht riooldeksels vervangen en de betonnen afwerking rondom de deksels hersteld. In de werfzone geldt een snelheidsbeperking en worden voor het doorgaand verkeer plaatselijk wegversmallingen met voorrangsregeling voorzien, zodat fietsers via een noodfietspad over de rijbaan kunnen rijden.

De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren. Let op! Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden.


Planning gewijzigd door weersomstandigheden

Update 12 december 2023

Ondertussen werden alle onderhoudswerken aan asfaltwegen die in het najaar van 2023 op de planning stonden uitgevoerd. Enkel de werkzaamheden in de Moorputstraat volgen nog de komende dagen. Door de ongunstige weersomstandigheden worden de werkzaamheden in de Mechelbaan, nl. aan het kruispunt van Hoekje met de Dorpsstraat, de aansluitingen met de Liersesteenweg en de aansluitingen met de spooroverweg, in februari 2024 opnieuw ingepland.

Let op! Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden.


Stand van zaken

Update 21 november 2023

Door de slechte weersomstandigheden werd de planning voor de onderhoudswerken aangepast. Momenteel ziet deze eruit als volgt:

 • Personeelsparking GBS De Puzzel Begijnendijk (Pannenhof): afgewerkt
 • Parking GBS De Puzzel Begijnendijk (De Bruynlaan): afgewerkt
 • Parking parochiecentrum Begijnendijk: afgewerkt
 • Leemstraat, Grote Baan (tussen P. Scharpélaan en Willekenslaan) en Vaesevinneweg: afgewerkt
 • 16 november tot en met 1 december 2023: Moorputstraat
 • 20 tot en met 22 november 2023: Rogaarden
 • 20 tot en met 22 november 2023: Zandstraat
 • 23 tot en met 24 november 2023: Veldstraat (gedeelte voor de stationsparking, geen werken op de parking) en Sleutelbaan (weg naar huisnummer 73)

De belijning dient op alle locaties nog te worden aangebracht, maar dit zal een zeer beperkte hinder veroorzaken.

De onderhoudswerken in de Mechelbaan, nl. aan het kruispunt van Hoekje met de Dorpsstraat, de aansluitingen met de Liersesteenweg en de aansluitingen met de spooroverweg, worden op een later tijdstip opnieuw ingepland. 


Planning gewijzigd door weersomstandigheden

Update 24 oktober 2023

Door de slechte weersomstandigheden werd de planning voor de onderhoudswerken aangepast. Momenteel ziet deze eruit als volgt:

 • 28 oktober tot en met 4 november 2023: Personeelsparking GBS De Puzzel Begijnendijk (Pannenhof)
 • 28 oktober tot en met 8 november 2023: Parking GBS De Puzzel Begijnendijk (De Bruynlaan)
 • 8 tot en met 17 november 2023: Parking parochiecentrum Begijnendijk 
 • 13 tot en met 16 november 2023: Leemstraat, Grote Baan (tussen P. Scharpélaan en Willekenslaan) en Vaesevinneweg
 • 13 tot en met 24 november 2023: Moorputstraat
 • 16 tot en met 22 november 2023: Rogaarden
 • 16 tot en met 22 november 2023: Zandstraat
 • 22 tot en met 24 november 2023: Veldstraat (gedeelte voor de stationsparking, geen werken op de parking) en Sleutelbaan (weg naar huisnummer 73)

De onderhoudswerken in de Mechelbaan, nl. aan het kruispunt van Hoekje met de Dorpsstraat, de aansluitingen met de Liersesteenweg en de aansluitingen met de spooroverweg, worden op een later tijdstip opnieuw ingepland.  


Werkzaamheden op de planning

Update 17 oktober 2023

Op zaterdag 28 oktober 2023 starten de onderhoudswerken aan een aantal asfaltwegen in de gemeente. De planning van deze werkzaamheden ziet eruit als volgt:

 • 28 oktober tot en met 4 november 2023: Personeelsparking GBS De Puzzel Begijnendijk (Pannenhof)
 • 28 oktober tot en met 8 november 2023: Parking GBS De Puzzel Begijnendijk (De Bruynlaan)
 • 7 tot en met 17 november 2023: Parking parochiecentrum Begijnendijk 
 • 6 tot en met 9 november 2023: Leemstraat, Grote Baan (tussen P. Scharpélaan en Willekenslaan) en Vaesevinneweg
 • 10 tot en met 15 november 2023: Mechelbaan (kruispunt van Hoekje met Dorpsstraat, aansluiting Liersesteenweg en aansluiting spooroverweg) 
 • 13 tot en met 24 november 2023: Moorputstraat
 • 15 tot en met 18 november 2023: Rogaarden
 • 20 tot en met 22 november 2023: Zandstraat
 • 22 tot en met 24 november 2023: Veldstraat (gedeelte voor de stationsparking, geen werken op de parking) en Sleutelbaan (weg naar huisnummer 73)

Let op! Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden. Door de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden en het plaatsen van borduren kunnen er zich overlappingen in voordoen. 

Tijdens de werkzaamheden is er geen verkeer mogelijk in de betrokken straten. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien. Aan de inwoners wordt gevraagd hun voertuigen tijdens de uitvoering buiten de werfzone te parkeren.


Werkzaamheden Heidestraat later uitgevoerd 

Update 7 september 2022

De werkzaamheden in de Heidestraat worden uitgevoerd op 7, 8 en 9 september 2022.


Werkzaamheden in de Heidestraat

Update 25 augustus 2022

Op maandag 5 september 2022 gaan de werkzaamheden in de Heidestraat van start. Deze werken omvatten het wegfrezen van de weg, het uitvullen en nivelleren van de weg met onderlaagasfalt en de aanleg van een nieuwe toplaag. De werkzaamheden zullen 2 à 3 dagen duren.

Tijdens de uitvoering is er geen verkeer mogelijk. Aan de betrokken bewoners wordt gevraagd hun voertuigen buiten de werfzone te plaatsen. Doorgaand verkeer kan omrijden via de Schrieksesteenweg of Liersesteenweg (N10). De inwoners van het Hoekje kunnen hun straat in- en uitrijden langs de Mechelbaan.

Let op! De planning is onder voorbehoud van wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden.


Werkzaamheden in de Werchtersesteenweg

Update 3 augustus 2022

Op donderdag 11 augustus 2022 gaan de werkzaamheden aan de Werchtersesteenweg van start. Deze situeren zich vanaf het kruispunt met de Pastorijstraat tot aan de grens met Tremelo. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding langs de Tremelosesteenweg voorzien.

In een eerste fase worden de klinkerverhardingen op de kruispunten en verhoogde drempels verwijderd, zodat deze nadien vervangen kunnen worden door asfalt. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is plaatselijk verkeer mogelijk. Daarbij wordt telkens een kruispunt vrijgehouden, zodat de ontsluiting in de richting van de Tremelosesteenweg verzekerd blijft. Eens deze afgerond zijn, wordt de bovenlaag weggefreesd en vervangen door een nieuwe laag in asfalt. Deze fase is voorlopig voorzien vanaf maandag 22 augustus 2022. Tijdens het plaatsen van de nieuwe asfaltlaag is er geen verkeer mogelijk. Aan de betrokken bewoners wordt gevraagd hun voertuigen buiten de werfzone te plaatsen. Daarnaast wordt gevraagd om ook tijdens de freeswerken lokale verplaatsingen tot een minimum te beperken, zodat deze efficiënt uitgevoerd kunnen worden.

Let op! De planning is onder voorbehoud van wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden. Als de werkzaamheden volgens de planning kunnen verlopen, zouden deze afgerond zijn voor de start van het nieuwe schooljaar.


Werkzaamheden in de Werchtersesteenweg

Update 30 juni 2022

In augustus 2022 worden er onderhoudswerken uitgevoerd aan de Werchtersesteenweg. In een eerste fase worden de klinkerverhardingen op de kruispunten aangepast en verhoogde drempels verwijderd. Eind augustus 2022 wordt de bovenlaag in de hele straat weggefreesd en vervangen door een nieuwe laag in asfalt. Er wordt een omleiding langs de Tremelosesteenweg voorzien. Deze werkzaamheden zouden afgerond moeten zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. Let op! Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden. De betrokken inwoners ontvangen in augustus 2022 een brief met gedetailleerde info.


Planning werkzaamheden Tremelosesteenweg aangepast

Update 22 juni 2022

Op woensdag 22 juni 2022 wordt het gefreesde wegdek voorzien van een dunne kleeflaag, zodat de nieuwe toplaag zich beter hecht met de bestaande onderlaag. Vanaf donderdag 23 juni 2022 wordt over het volledige wegdek van de Tremelosesteenweg een nieuwe bovenlaag in asfalt geplaatst, beginnende vanaf Tremelo tot aan de Professor Scharpélaan. Op vrijdag 24 juni 2022 in de voormiddag volgen de aansluitingen met de Tolhuisstraat, Betekomsestraat en Raystraat. Tijdens deze werkzaamheden is de Tremelosesteenweg afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een omleiding langs de Geetsvondelstraat en Werchtersesteenweg voorzien.

De signalisatie wordt op vrijdag 24 juni 2022 omstreeks 17.00 u verwijderd, zodat de Tremelosesteenweg opnieuw toegankelijk is voor al het verkeer. Als de weersomstandigheden het toelaten, start de aannemer op maandag 27 juni 2022 met het aanbrengen van de belijning. Hierbij worden geen maatregelen voor het verkeer getroffen.


Werkzaamheden in de Tremelosesteenweg

Update 14 juni 2022

Op maandag 20 juni 2022 starten de werkzaamheden in het gedeelte van de Tremelosesteenweg dat gelegen is tussen de Professor Scharpélaan en de woning met huisnummer 355. Op maandag 20 juni, dinsdag 21 juni en woensdag 22 juni 2022 wordt een viertal centimeter van de bovenlaag van het wegdek weggefreesd. Op woensdag 22 juni 2022 wordt in de namiddag ter hoogte van de aansluitingen met de Raystraat, Betekomsestraat en Tolhuisstraat een nieuwe bovenlaag in asfalt geplaatst en op donderdag 23 juni 2022 volgt het volledige wegdek van de Tremelosesteenweg.

De straat wordt tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers. Er wordt een omleiding voorzien. Ook de bussen van De Lijn zullen deze volgen. Aan de betrokken inwoners wordt gevraagd om, zowel tijdens het frezen als het plaatsen van asfalt, de voertuigen buiten de werfzone te plaatsen. De signalisatie wordt op vrijdag 24 juni 2022 omstreeks 17.00 u verwijderd, zodat de Tremelosesteenweg opnieuw toegankelijk is voor al het verkeer. Let op! De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden.


Werkzaamheden in de Soelstraat

Update 20 april 2022

Op donderdag 21 april 2022 gaan de onderhoudswerken in de Soelstraat van start. Op 21 en 22 april 2022 worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en vier centimeter van de toplaag weggefreesd. Tijdens het weekend van 23 en 24 april 2022 is de weg toegankelijk voor plaatselijk verkeer met een minimale hinder door kleine niveauverschillen en een ruw oppervlakte van de weg. Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, wordt de week van 25 tot 30 april 2022 een nieuwe bovenlaag in asfalt geplaatst.


Afvalophalingen op woensdag

Update 22 maart 2022

Vallen de werkzaamheden in jouw straat samen met de afvalophaling? Plaats jouw afvalcontainers dan tijdig buiten. De medewerkers van de dienst werken zullen ze voor de aanvang van de werkzaamheden op een centrale plaats buiten de werfzone verzamelen. De lege containers worden nadien terug geplaatst.


Onderhoud asfaltwegen van start

Update 18 maart 2022

De week van 21 maart 2022 gaat aannemer Grizaco van start met onderhoudswerken in het Zwartmakersstraatje, het gedeelte van de Strooiselhoeve dat gelegen is tussen Het Goed en de Sleutelbaan, het gedeelte van de O.L. Vrouwstraat dat gelegen is tussen de Professor Scharpélaan en Soelstraat, de Seypstraat en Lakenhensstraat. Tijdens deze werkzaamheden wordt plaatselijk vier centimeter van de bovenlaag weggefreesd, spoorvorming uitgevlakt me niveleringsasfalt en een nieuwe bovenlaag asfalt van 4 cm geplaatst. 

De freeswerken duren ongeveer een halve dag, gevolgd door het asfalteren dat nog eens ongeveer een halve dag duurt. Aan de inwoners wordt gevraagd hun voertuigen tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden buiten de werfzone te parkeren. Let op! Tijdens de verwerking heeft het asfalt een temperatuur die kan oplopen tot 180°C. Na het walsen moet het nog een aantal uren afkoelen, voordat het voldoende uitgehard is voor het verkeer. Vermijd contact met het warme asfalt, ook voor huisdieren. Zij kunnen hun pootjes lelijk verbranden op het warme oppervlak.

De onderhoudswerken in de Soelstraat, Werchtersesteenweg en Tremelosesteenweg worden later dit voorjaar uitgevoerd. Meer info volgt. 


Onderhoudsdossier asfaltwegen goedgekeurd

Update 8 december 2021

In september en oktober 2021 werd het onderhoudsdossier voor een aantal asfaltwegen goedgekeurd en toegewezen aan een aannemer. Zo kreeg de aansluiting van de Aarschotsesteenweg met de rotonde langs de Ter Heidelaan eind november 2021 een nieuwe asfalttoplaag. Ook de aansluiting van de Aarschotsesteenweg met de Hulstsestraat, het gedeelte van de Strooiselhoeve dat gelegen is tussen Het Goed en de Sleutelbaan, de Seypstraat, de Soelstraat, de Tremelosesteenweg, de Werchtersesteenweg en het Zwartmakerstraatje staan op de planning. Door de weersomstandigheden werden deze werkzaamheden verschoven naar het voorjaar van 2022.