naar inhoud

Nieuws

 • Alle berichten
 • Bestuur steunt horeca

  do 4 jun
  In de voorbereiding van de heropening van de horecazaken zorgt het bestuur voor enkele ondersteuningsmaatregelen, zoals terrasuitbreiding en een tegemoetkoming voor sanitaire maatregelen.
 • Registreer jouw boomgaard!

  Goedgeplukt do 4 jun
  Hoogstamboomgaarden leveren ieder jaar opnieuw kilo’s lekker fruit. Toch blijven de vruchten al te vaak aan de bomen hangen. Zonde van het lekkere fruit! Met de campagne ‘Goedgeplukt’ brengen de medewerkers van de regionale landschappen de vraag en het aanbod samen.
 • Fase 3 van afbouwplan start vanaf 8 juni 2020

  wo 3 jun
  Op woensdag 3 juni 2020 keurde de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni 2020 goed.
 • Alcoholcontroles in juni in Vlaams-Brabant

  di 2 jun
  In juni 2020 controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed. Deze controles maken deel uit van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’.
 • Kijk! Ik fiets!

  Kijk! Ik fiets! di 2 jun
  Naar jaarlijkse gewoonte kunnen kinderen van 4 tot 7 jaar in de maand juni aan sportcentrum De Tumkens te Betekom terecht voor ‘Kijk! Ik fiets’. Dit jaar zorgen de leden van de intergemeentelijke samenwerking Sportregio Winge-Demervallei voor een alternatief.
 • Uitbreiding captatieverbod in Vlaams-Brabant

  za 30 mei
  Op 21 mei stelde de gouverneur van Vlaams-Brabant een captatieverbod in voor een aantal ecologisch kwetsbare waterlopen. Door de droogte is het waterniveau in heel wat waterlopen onder de kritische drempel gezakt, waardoor het captatieverbod werd uitgebreid.
 • Basisscholen heropenen! Kleuters vanaf 2 juni en alle lagere school leerlingen vanaf 8 juni weer op de schoolbanken!

  vr 29 mei
  Op voorstel van de ministers van onderwijs en na advies van de GEES besliste het overlegcomité van de federale overheid op 27 mei 2020 over de verdere uitbreiding van de opstart van de lessen in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs.
 • Spring zuinig om met water!

  Zomertips vr 29 mei
  Om de levering van lekker en gezond drinkwater te kunnen blijven verzekeren, geven de medewerkers van De Watergroep graag enkele tips om zuiniger om te springen met drinkwater.
 • Vlot en veilig naar het nieuwe normaal

  Vlot en veilig met De Lijn vr 29 mei
  Leven in tijden van het coronavirus Covid-19 is niet eenvoudig. Toch wordt dit meer en meer het nieuwe normaal. Ook de medewerkers van De Lijn treffen tal van maatregelen om Vlaanderen vlot en veilig in beweging te houden.
 • Bestuur start bedeling van mondmaskers voor alle inwoners

  Verdeling mondmaskers fase 3 do 28 mei
  Eind april 2020 besliste het bestuur herbruikbare stoffen mondmaskers aan te kopen, zodat alle inwoners gratis een mondmasker kunnen ontvangen. Nu alle bestelde mondmaskers van het bestuur en de filters van de federale overheid geleverd werden, kan het bestuur van start gaan met de verdeling ervan.
 • Openingsuren en locatie triageposten ELZ Demerland aangepast

  Werking triageposten do 28 mei
  Nu de huisartsenpraktijken weer werden opgestart, worden de openingsuren van de triageposten in Diest en Aarschot op 2 juni 2020 aangepast. Vanaf maandag 15 juni 2020 worden deze ondergebracht op een locatie in Rillaar.
 • Sportpark Grote Baan wordt stille studeerruimte

  Studeerruimte do 28 mei
  Nu veel studenten thuis zijn tijdens de examenperiode hebben zij het moeilijk om in alle rust en stilte hun examens voor te bereiden. Het bestuur brengt daar verandering in!
 • Bestuur voorziet live stream van OCMW- en gemeenteraad

  wo 27 mei
  Nu de zittingen van de OCMW- en gemeenteraad van donderdag 28 mei 2020 opnieuw digitaal worden georganiseerd, kan je deze ook volgen via het officiële YouTube-kanaal van het bestuur.
 • Bevolkingsonderzoeken weer opgestart

  wo 27 mei
  Nu er weer voldoende capaciteit is om na een afwijkend screeningsresultaat bijkomende onderzoeken uit te voeren, werden de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker opnieuw opgestart.
 • Vlaanderen stopt met roken. Jij toch ook?

  wo 27 mei
  Op 31 mei 2020 is het ‘Werelddag zonder Tabak’. Deze dag is traditioneel een goed moment om even stil te staan bij jouw rookgedrag.
 • Bestuur maakt € 150 000,00 vrij voor extra steun en initiatieven

  di 26 mei
  De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, hebben een grote impact op de inwoners, ondernemers en verenigingen in de gemeente. Daarom werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 25 mei 2020 beslist hiervoor € 150 000,00 vrij te maken.
 • De Demer mag weer kronkelen

  Demer te Betekom di 26 mei
  Op dinsdag 26 mei werd de afgesneden meander opnieuw aangesloten op de Demer. De rivier volgt er weer haar natuurlijke traject. De ingreep is onderdeel van het Sigmaplan en moet de Demervallei wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
 • Tweede lading mondmaskers geleverd

  Mondmaskers fase 2 di 26 mei
  De tweede lading mondmaskers werd gisteren geleverd. Momenteel worden de gereserveerde maskers aan huis bedeeld door vrijwilligers.
 • Samen op zoek naar de rugstreeppad

  Rugstreeppad ma 25 mei
  De medewerkers van Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH) hebben geruchten opgevangen dat er op de zandgronden in het noorden van de gemeente rugstreeppadden ronddwalen. Ze zijn dan ook erg benieuwd of de rugstreeppad hier effectief vertoeft. Kan jij hun helpen?
 • Verbod op niet-essentieel gebruik van drinkwater

  Verbod drinkwater za 23 mei
  De Watergroep tekent zeer hoge verbruiken op die de draagkracht van het productie-en distributiesysteem overschrijden. Om de bevoorradingsknelpunten tot een minimum te kunnen beperken, stelt de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant met onmiddellijke ingang een gebruiksbeperking in.
 • Online spel voor alle gezinnen

  Studio Sofa wo 20 mei
  Nu EXPOO, Gezinsbond en VCOK geen leuke bijeenkomsten kunnen organiseren tijdens de 'Week van de Opvoeding' zorgen zij voor een alternatief aanbod. Met het online spel 'Studio Sofa' hopen zij alle gezinnen op een speelse, positieve manier te verbinden.
 • Stel contact met jouw arts niet uit!

  Contact arts niet uitstellen wo 20 mei
  Uit vrees voor het coronavirus stellen heel wat mensen een afspraak bij hun arts of een bezoek aan de spoedafdeling van het ziekenhuis uit, ook al hebben ze verontrustende klachten. Wacht niet tot het te laat is!
 • Huurproblemen in tijden van het coronavirus

  Huurproblemen via Vlaamse ombudsdienst di 19 mei
  Private huurders en verhuurders van een woning die problemen ondervinden door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, kunnen de Vlaamse Ombudsdienst vragen tussen hun te bemiddelen.
 • Opnieuw markt in Begijnendijk vanaf 21 mei 2020

  Markt in Begijnendijk di 19 mei
  Op woensdag 13 mei 2020 besliste de Nationale Veiligheidsraad dat openbare markten vanaf 18 mei 2020 opnieuw kunnen plaatsvinden onder strikte voorwaarden. De medewerkers treffen momenteel de nodige veiligheidsvoorzieningen, zodat de markt vanaf donderdag 21 mei 2020 kan herstarten.
 • Skatepark en petanqueterrein geopend op reservatie

  di 19 mei
  Op vraag van heel wat inwoners besliste het bestuur om het skatepark en petanqueterrein aan sportcentrum De Tumkens te Betekom op reservatie te openen.
 • Bibliotheek opent de deuren en werkt nog op reservatie

  ibliotheek op reservatie ma 18 mei
  Nu de tweede fase van de afbouwstrategie van start gaat, kan ook de bibliotheek op maandag 18 mei 2020 de deuren heropenen. De medewerkers van de bibliotheek nemen de nodige maatregelen om een veilige gang van zaken te garanderen en werken nog steeds op reservatie.
 • Openbaar onderzoek over het GRUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

  ma 18 mei
  Op 19 mei 2020 start het openbaar onderzoek over het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’. Tot en met 17 juli 2020 kan iedereen inspraakreacties indienen.
 • Begijnendijk hijst de regenboogvlag

  Regenboogvlag vr 15 mei
  Om te tonen dat het bestuur begaan is met al zijn inwoners, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, wordt de week van 17 mei 2020 een regenboogvlag gehesen aan het gemeentehuis en OCMW-gebouw.
 • Boodschap van de kinderburgemeester

  Alessia Milis vr 15 mei
  Op vrijdag 15 mei 2020 gingen de scholen weer van start. Daarom heeft kinderburgemeester Alessia Milis een boodschap voor alle kinderen en andere inwoners van Begijnendijk.
 • Vanaf 15 mei 2020 kan je een mondmasker aanvragen

  Verdeling mondmaskers fase 2 vr 15 mei
  Sinds deze week worden mondmaskers voorzien voor specifieke doelgroepen. Vanaf vrijdag 15 mei 2020 kunnen alle inwoners zich registreren om een mondmasker te verkrijgen.
1-30 Van 164