naar inhoud

Tegemoetkoming voor sanitaire maatregelen ondernemers goedgekeurd

07 juli ’20 (di)
De voorbije weken besliste het bestuur een tegemoetkoming voor sanitaire maatregelen te voorzien. Ondertussen werd hiervoor een budget van € 30 000,00 ter beschikking gesteld en in zitting van de gemeenteraad van 25 juni 2020 het subsidiereglement goedgekeurd.

De lokale economie is een belangrijk onderdeel van het economisch en sociaal weefsel in de gemeente. Het bestuur wil met deze subsidie de lokale ondernemers een extra duwtje in de rug geven om de heropstart zo vlot en veilig als mogelijk te laten verlopen.

Wie komt in aanmerking?

Alle zelfstandigen en ondernemingen met een fysieke inrichting en exploitatiezetel in Begijnendijk, ongeacht of ze door de opgelegde federale maatregelen verplicht werden tot sluiting of niet, komen in aanmerking. Dat geldt eveneens voor ambulante activiteiten. 

Welke kosten komen in aanmerking?

Het moet gaan om kosten die een onderneming niet zou maken voor de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus Covid-19. Volgende kosten komen in aanmerking:

  • wegwerphandschoenen,
  • mondmaskers,
  • gelaatsschermen,
  • handontsmettingsmiddelen zoals alcoholgels,
  • verdeeltoestellen voor handontsmettingsmiddelen,
  • doorzichtige afschermingsmiddelen zoals plexiglazen panelen en glazen panelen,
  • signalisatie zoals pijlen, borden en linten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lokale handelaars ‘niet-horeca’ en ‘horeca’. Voor niet-horeca komen kosten in aanmerking die gemaakt zijn tussen 14 maart en 31 mei 2020. Voor horeca komen kosten in aanmerking die gemaakt zijn tussen 1 mei en 15 juli 2020. Voor de beoordeling van de datum wordt gekeken naar de factuurdatum of de datum die vermeld wordt op het kasticket.

Het bestuur voorziet een vergoeding max. 75% van de in aanmerking komende ingediende kosten exclusief btw met een max. van € 1 000,00 per lokale ondernemer.

Hoe moeten de kosten worden aangetoond?

De kosten moeten worden aangetoond door een factuur op naam van de onderneming of een kasticket of een kopie ervan. De omschrijving van de aangekochte goederen, de datum van het document en het ondernemingsnummer van de verkoper moeten duidelijk op het origineel document vermeld staan.

Ondernemers kunnen de bewijzen van deze kosten en hun gegevens, zoals het ondernemingsnummer en IBAN, tot en met 31 juli 2020 indienen per post ter attentie van de dienst lokale economie of per e-mail aan middenstand@begijnendijk.be.

Nieuwsoverzicht