naar inhoud

Voorbereidende werkzaamheden langs Ter Heidelaan en rotonde van start op 3 augustus 2020

01 juli ’20 (wo)
Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 3 augustus 2020 met de voorbereidende werkzaamheden langs de rotonde en de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot.

Begin dit jaar communiceerde Wegen en Verkeer dat de werkzaamheden werden uitgesteld tot de zomer van 2020 omwille van bijkomende procedures en het niet tijdig kunnen afwerken van de voorbereidende rooiwerken. Die werken worden begin augustus 2020 aangevat, waarna de nutsbedrijven tot begin oktober 2020 de nutsleidingen verplaatsen. In oktober 2020 start Wegen en Verkeer met de riolerings- en wegenwerken die ongeveer een jaar zullen duren. De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd. Wegen en Verkeer ging de voorbije maanden met de lokale besturen van Begijnendijk en Aarschot in overleg om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Op maandag 29 juni 2020 kregen de handelaars die rechtstreeks ontsluiten aan de werfzone de kans om vragen te stellen via het online infomoment.

Voorbereidende rooiwerken vanaf augustus 2020

Vooraleer de effectieve nuts- en wegenwerken kunnen starten, worden er op bepaalde plaatsen langs de Ter Heidelaan en de rotonde bomen en struiken gerooid. Deze werken mogen enkel plaatsvinden buiten de schoontijd, de periode van 15 maart tot 1 juli waarin vogels broeden. De aannemer had in het voorjaar van 2020 onvoldoende tijd om de voorbereidende rooiwerken voor de start van het broedseizoen af te ronden. Daarom worden de werken nu op 3 augustus 2020 aangevat.

Nutswerken tot begin oktober 2020

Alvorens Wegen en Verkeer haar werkzaamheden aan de riolering en het wegdek kan aanvatten, moeten de nutsbedrijven de bestaande nutsleidingen voor elektriciteit, telecom en gas verplaatsen en eventueel vernieuwen. Dit is nodig om voldoende ruimte vrij te maken voor de nieuwe weginfrastructuur. De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten van zodra de rooiwerken zijn uitgevoerd en duren tot begin oktober 2020.

Wegen en Verkeer werkt tot najaar 2021

In oktober start Wegen en Verkeer met de riolerings- en wegeniswerken die ongeveer één jaar zullen duren. Met dit project wil Wegen en Verkeer de rotonde beter bestand maken tegen het zwaar verkeer en de Ter Heidelaan veiliger maken voor auto’s en fietsers. Zowel de Duracell-rotonde als de drie armen ervan krijgen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen van draaiend verkeer met minder spoorvorming als gevolg. Dit moet de rotonde sterker maken. Daarnaast vernieuwt Wegen en Verkeer het wegdek van de Ter Heidelaan en wordt de gewestweg veiliger gemaakt voor autoverkeer door een aanpassing van de bocht tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg. Fietsers krijgen over de volledige lengte van de projectzone afgescheiden fietspaden.

Werken in vijf fasen vermindert de hinder

Samen met de nutsbedrijven zal Wegen en Verkeer de werkzaamheden uitvoeren in vijf grote fasen. De voorbije maanden werd de fasering met de stad Aarschot en de gemeente Begijnendijk afgestemd om de hinder voor alle handelaars en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.

Wegen en Verkeer informeert online tijdens de coronacrisis

Op het online infomoment van maandag 29 juni kregen de handelaars die rechtstreeks ontsluiten aan de werfzone de kans om vragen te stellen bij de vernieuwde fasering. Wegen en Verkeer communiceert de komende dagen en weken naar de andere omliggende bedrijven en omwonenden in de ruimere omgeving.

Meer informatie over de vijf fasen en de omleidingen voor het verkeer vind je op de website van het project www.wegenenverkeer.be/terheidelaan.

Nieuwsoverzicht