naar inhoud

Uitbreiding van captatieverbod tijdelijk opgeschort

24 juni ’20 (wo)
Naar aanleiding van de langdurige droogte dit voorjaar vaardigde de gouverneur van Vlaams-Brabant op 21 mei 2020 een eerste captatieverbod uit voor een aantal waterlopen in onze provincie. Dit verbod werd op 29 mei 2020 uitgebreid. Ondertussen kan dit tijdelijk opgeschort worden.

Een captatieverbod heeft een grote impact op een aantal landbouwers die normaal beroep doen op water uit waterlopen voor hun bedrijfsvoering. Het peil in de waterlopen is dankzij de regen van de voorbije weken gestegen. In Ukkel werd voor de maand juni 2020 een totale neerslag van 58,7 mm opgemeten. Een deel van de waterlopen is daardoor niet meer in kritische toestand en een gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod kan overwogen worden. Zo kan het water zijn nuttige toepassing krijgen voor de landbouwers in plaats van dat het gewoon naar zee stroomt. Het herstel van de waterpeilen wordt verwacht slechts zeer tijdelijk te zijn. Daarom wordt de uitbreiding van 29 mei 2020 op het eerste captatieverbod opgeschort en teruggeschakeld naar de fase van het captatieverbod van 21 mei 2020.

De weersvoorspellingen voor de komende dagen en weken dwingen iedereen wel tot voorzichtigheid. De hoge temperaturen die verwacht worden zullen vermoedelijk leiden tot hogere waterverbruiken. In mei 2020 leidde dit lokaal tot tijdelijke onderbrekingen van de waterlevering via het drinkwaternet. Het is erg belangrijk de komende dagen hoge piekgebruiken te vermijden. Iedereen moet spaarzaam omspringen met water, zowel de industrie en landbouw als overheden en burgers. Dit geldt voor alle soorten water, nl. grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater. Daarom roept de gouverneur op om volgende niet essentiële toepassingen van water, tenzij gebruik onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering, te vermijden:

  • het bevoorraden van fonteinen;
  • het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
  • het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels;
  • het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
  • het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
  • het vullen of bijvullen van vijvers;
  • het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen;
  • het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
  • het besproeien van velden en weiden.

De tijdelijke opheffing is van kracht vanaf 23 juni tot en met 27 juni 2020. Op 28 juni 2020 vervalt de opheffing en wordt de situatie uit het verbod van 29 mei 2020 terug van kracht. De tijdelijke opschorting geldt ook niet voor de Dorpbronbeek in de bovenloop van de Kleine Gete, gelegen in de gemeente Linter.


Meer info?
https://gouverneurvlaamsbrabant.be

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Omgeving en Wonen

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 60
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
omgeving@begijnendijk.be