naar inhoud

Fase 3 van afbouwplan start vanaf 8 juni 2020

03 juni ’20 (wo)
Op woensdag 3 juni 2020 keurde de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni 2020 goed.

Uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt dat de indicatoren van de gezondheidssituatie bemoedigend zijn. Daarom hebben de experts groen licht gegeven voor de start van de derde fase. Deze fase betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering. 

De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen ofwel omdat er nog geen protocollen, d.w.z. specifieke regels voor een sector, konden worden bepaald. Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen, nl.

  • het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid?);
  • het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?).

Meer info?
https://crisiscentrum.be/nl/news/start-van-fase-3-van-het-afbouwplan-vanaf-8-juni  

Nieuwsoverzicht