naar inhoud

Basisscholen heropenen! Kleuters vanaf 2 juni en alle lagere school leerlingen vanaf 8 juni weer op de schoolbanken!

29 mei ’20 (vr)
Op voorstel van de ministers van onderwijs en na advies van de GEES besliste het overlegcomité van de federale overheid op 27 mei 2020 over de verdere uitbreiding van de opstart van de lessen in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs.

Samen met de directies en leerkrachten van de scholen, de kinderopvang en het onderhoudspersoneel ging het bestuur de voorbije dagen aan de slag, zodat vanaf 2 juni alle kleuters en vanaf 8 juni alle leerlingen van het lager onderwijs in de gemeente voltijds terug naar school kunnen.

De ontwikkeling van kinderen is een prioriteit voor de overheid. Op mentaal en sociaal vlak of op vlak van kennis heeft het niet naar school kunnen gaan immers een belangrijke impact op sommige kinderen. De bemoedigende indicatoren, de evolutie van de gezondheidssituatie in ons land en studies uit verschillende landen die leren dat kinderen minder getroffen en minder besmettelijk zijn, laten het nu toe de lessen te hernemen, op voorwaarde dat de scholen de protocollen nauwgezet blijven volgen.

Momenteel gaan in de basisscholen de leerlingen van drie leerjaren naar de klas. Kleuters gaan nog niet terug naar school. Nu de federale overheid een overeenstemming over de verdere afbouw van de maatregelen in het onderwijs heeft bereikt, kunnen in onze gemeente de kleuters vanaf 2 juni en alle leerlingen van het lager onderwijs vanaf 8 juni 2020 terug naar school. In het kleuteronderwijs dienen de leerkrachten geen mondmasker te dragen, wegens pedagogische en sociale redenen. Ook het respecteren van de veiligheidsafstand is hier niet vereist. De leerlingen van het lager onderwijs hoeven ook geen mondmasker te dragen, maar het dragen van een masker wordt wel sterk aangeraden voor het onderwijzend personeel als de veilige afstand niet gegarandeerd kan worden. De regels voor de veilige afstand voor de leerlingen onderling werd versoepeld, maar deze blijft wel van toepassing voor het contact van leerlingen met leerkrachten, leerkrachten onderling en leerkrachten met ouders. Zo dienen de leerlingen tijdens speeltijden zoveel mogelijk binnen hun eigen klasgroep te spelen, volgens het principe van de ‘contactbubbels’.

Het bestuur zorgt ervoor dat iedereen de vereiste hygiëneregels kan volgen en alle klassen, gangen en leraarskamers regelmatig geventileerd en gepoetst worden. Er worden ook activiteiten in de openlucht aan het programma toegevoegd. Tenslotte werd er een noodplan opgemaakt voor in het geval er een besmettingshaard zou ontstaan.

Nieuwsoverzicht