naar inhoud

De Demer mag weer kronkelen

26 mei ’20 (di)
Op dinsdag 26 mei werd de afgesneden meander opnieuw aangesloten op de Demer. De rivier volgt er weer haar natuurlijke traject. De ingreep is onderdeel van het Sigmaplan en moet de Demervallei wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Om de Demervallei te beschermen tegen overstromingen en verdroging herstelt het Sigmaplan op termijn tientallen afgesneden rivierbochten. Deze ontstonden door de Demer recht te trekken. Een jaar geleden verbonden De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid voor het eerst een oude meander met de Demer in Vinkenberg, gelegen op de grens tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Nu werd ook de meander, gelegen aan de overkant van de Beemdenstraat, opnieuw aangetakt.

Klaar voor verbinding

Deze meander is altijd waterhoudend gebleven. De medewerkers van De Vlaamse Waterweg nv maakten verbinding met de Demer door aan de uiteindes van de meander de dijk af te graven tot op het bodempeil. Achter de meander, landinwaarts, werd een nieuwe dijk opgetrokken met een jaagpad voor fietsers en wandelaars. Deze volgen mee de nieuwe loop van de Demer, langs de buitenkant van de meander. Het stuk van de Demer dat nu nog ter hoogte van de meander loopt, werd ten slotte gedempt, zodat al het water door de meander stroomt.

Een rivier met natuurlijke kronkels vangt meer water op, maar voert het ook trager af. Dat helpt om de verdroging van de vallei tegen te gaan. Daarbovenop zorgt de extra beweging in de meander voor meer zuurstof in het water. Dat komt het visbestand ten goede. Het stuk grond binnen de oude rivierbocht werd vrijgemaakt om het open valleilandschap te herstellen.

Klimaatbuffer

Omwille van de toenemende droogteproblematiek, zijn ingrepen zoals deze in de Demervallei broodnodig. De voorbije jaren waren de zomers al zeer droog. Dit jaar is de situatie echter nu al zorgwekkend, wat weinig goeds belooft voor de zomer. Door opnieuw water door de meanders te sturen en drempels aan te leggen in de Demer zorgt het Sigmaplan voor een verhoging van het grondwaterpeil in de vallei. Dat komt de natuur en de landbouw ten goede.

Recent startten de werken om een derde meander, op het grondgebied van Rotselaar, aan te takken op de Demer. Ook de komende jaren worden nog tientallen oude meanders opnieuw met de Demer verbonden. Intussen bekijken De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos welke noodmaatregelen genomen kunnen worden om het waterpeil te verhogen en de droogteproblematiek aan te pakken.

Een projectgebied van Werchter tot Diest

De werken aan de Demermeander kaderen in het Sigmaplan. Met dat plan willen De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk de valleinatuur een boost geven. In een uitgestrekt projectgebied van 2 500 hectare tussen Werchter en Diest worden de komende jaren nog tientallen oude Demermeanders opnieuw met de rivier verbonden.

De Demervallei is een mooi voorbeeld van de manier om waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie te combineren. De omgeving wordt niet alleen meer weerbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering, maar tegelijk ontstaat er een prachtig landschap om in te fietsen, wandelen of kajakken.

Meer info?
www.sigmaplan.be/demervallei

Nieuwsoverzicht
Demer te Betekom

Openingsuren & contact

Omgeving en Wonen

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 60
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
omgeving@begijnendijk.be