naar inhoud

Openbaar onderzoek over het GRUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

18 mei ’20 (ma)
Op 19 mei 2020 start het openbaar onderzoek over het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’. Tot en met 17 juli 2020 kan iedereen inspraakreacties indienen.

De Vlaamse Regering keurde op 6 maart 2020 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ voorlopig goed. Omwille van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, start het openbaar onderzoek op 19 mei 2020. Tot en met 17 juli 2020 kan iedereen inspraakreacties indienen.

Een geïntegreerde visie voor de Demervallei en Laak

Het GRUP is een schakel in de uitvoering van de geïntegreerde visie voor de Demervallei en Laak, in 2016 goedgekeurd door de Demergemeenten, het Regionaal Landschap Noord-Hageland, de provincie en de Vlaamse Regering. De visie, het resultaat van een jarenlange samenwerking, doet uitspraken over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en integreert doelstellingen op vlak van water en milieu, natuur, landbouw, toerisme en recreatie, wonen en onroerend erfgoed in de vallei van Demervallei en Laak. Er werd toen ook beslist over acties en de inzet van instrumenten voor de realisatie, onder meer in het kader van het Sigmaplan.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan legt nu de bestemmingen op perceelsniveau vast en zal zo verder de basis vormen voor deze en andere toekomstige werken, inrichting en beheer van Demervallei en Laak.

Plangebied

Het plangebied van het GRUP omvat de vallei van Demer en Laak op het grondgebied van Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk, Tremelo en Rotselaar in de provincie Vlaams-Brabant. Het plan bestaat uit vier deelplannen.

Hoe deelnemen aan het openbaar onderzoek?

Iedereen kan tot en met 17 juli 2020 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op het ontwerp GRUP. Dat kan als volgt:

  • Digitaal reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup;
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken gemeenten, nl. Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo;
  • Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

 

Meer info?

Het ontwerp-GRUP inkijken kan via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het ontwerp-GRUP ligt ter ook inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Omwille van de maatregelen kan inzage hier enkel op afspraak.

Deze maatregelen beletten op dit ogenblik om een informatiemoment te organiseren. Heb je vragen of wil je de plannen inkijken? Neem dan contact op met Goedele Schuerman via GSM 0491 25 97 03 of goedele.schuerman@denscommunicatie.be. Zij werkt in opdracht van het departement Omgeving. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt met de gemeente om het plan in te kijken.

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek worden de adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld en verwerkt door het departement Omgeving en zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de definitieve vaststelling van het plan.

Nieuwsoverzicht