naar inhoud

Nooddecreet voor behandelingstermijnen en openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

27 maart ’20 (vr)
Het Vlaams Parlement heeft een nooddecreet aangenomen voor de verlenging van de behandelingstermijn van omgevingsvergunningen en het schorsen van alle openbare onderzoeken tot 24 april 2020.

Ten gevolge van de coronacrisis heeft het Vlaams Parlement een nooddecreet aangenomen dat van toepassing is sinds 20 maart 2020. Bijhorend heeft zij ook een noodbesluit aangenomen dat van toepassing is sinds 24 maart 2020. Het noodbesluit regelt onder meer de verlenging van de behandelingstermijnen en schorst alle openbare onderzoeken tot 24 april 2020.

De onderstaande termijnverlengingen zoals opgenomen in het noodbesluit kunnen voor nieuwe of lopende omgevingsvergunningsaanvragen van belang zijn:

  • Het noodbesluit is van toepassing op alle lopende aanvragen en alle dossiers die ingediend worden tot en met 24 april 2020;
  • De beslissingstermijn voor aanvragen in de gewone procedure (met openbaar onderzoek) wordt met 60 dagen verlengd (van 105 naar 165 dagen);
  • De beslissingstermijn voor aanvragen in de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek) wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);
  • De termijn voor de instelling van een beroep wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen) en de beslissingstermijn van een beroep wordt met 60 dagen verlengd;
  • De termijn om de werken na de vergunning te mogen aanvatten, wordt verlengd met 30 dagen (van 35 naar 65 dagen).

Voor het schorsen van openbare onderzoeken geldt:

  • Alle openbaar onderzoeken worden geschorst vanaf 25 maart tot 24 april 2020. Er worden in deze periode geen nieuwe openbare onderzoeken meer opgestart. De lopende openbare onderzoeken zullen na 24 april 2020 worden verder gezet voor wat betreft de resterende aantal dagen, tenzij de Vlaamse Regering de noodsituatie alsnog verlengd (dit valt af te wachten). Bezwaarschriften die ingediend worden tijdens de schorsingsperiode zijn ontvankelijk.
  • Openbaar onderzoeken die afgesloten zijn vóór 24 maart 2020 zijn niet gevat door de schorsing.

Meer info?
https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Nieuwsoverzicht