naar inhoud

Begijnendijk beschermt de inwoners

12 maart ’20 (do)
Naar aanleiding van het coronavirus Covid-19 worden er in Begijnendijk preventief enkele maatregelen genomen om de verspreiding van het virus onder controle te houden en onze ouderen en chronisch zieken te beschermen.

Bijzondere aandacht voor geïsoleerde ouderen!

Het bestuur vraagt aan alle inwoners om extra aandacht te geven aan ouderen die geïsoleerd wonen. Hou een extra oogje in het zeil, hou contact en vraag of je hulp kan bieden bij aankopen, … . Hou jongeren onder 16 jaar en zieken uit de buurt van ouderen.

Onderwijs

Alle scholen en onderwijsinstellingen worden via het bestuur op de hoogte gehouden van de preventieve richtlijnen en/of de te nemen maatregelen bij ziekte.

Volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, worden uit de school gehouden. Het contact tussen kinderen en volwassenen wordt beperkt. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zullen onze scholen zich beperken tot haar kerntaak, nl. lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. Het bestuur laat activiteiten, zoals opendeurdagen, schoolfeesten, (indoor) uitstappen, (naschoolse) activiteiten en meerdaagse excursies, niet doorgaan. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Het bestuur raadt ten stelligste af dat de kinderen worden gebracht, afgehaald en/of opgevangen door hun grootouders. In het belang van iedereen dringen we er op aan om een alternatieve oplossing te zoeken.

Als jouw kind de minste symptomen van ziekte (hoesten en/of koorts en/of tekens van respiratoire klachten -kortademigheid, piepende ademhaling- en/of griepale symptomen -algemeen onwel gevoel, koorts, spierpijnen) vertoont, verwittig je de school en neem je contact met de huisarts, blijft het kind thuis en wordt het in geen geval opgevangen door de grootouders.

Bij vermoeden van corona in hoofde van een familielid waarmee het kind nauw contact heeft gehad (minstens 4 uur), dient het kind, zelfs zonder ziektesymptomen, eveneens thuis te blijven en dien je dringend de huisarts te contacteren.

Heeft jouw kind een verzwakt immuunsysteem (bv. kankerbehandeling, diabetes, ...) of woont het in bij iemand die een verzwakt immuunsysteem heeft? Overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is. 

De scholen passen een strikte handhygiëne toe. De kinderen zullen onder toezicht van de leerkrachten/begeleiders vier keer per dag hun handen wassen op school.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. Het bestuur blijft dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijft de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht? 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig.

De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.

Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel. Door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders.

Activiteiten en evenementen in de gemeente

De overheid verbiedt om indoor activiteiten met meer dan 1 000 personen te laten doorgaan, minstens tot en met zaterdag 11 april 2020. In Begijnendijk gaan er de komende periode geen evenementen van die omvang door. Enkel de Johannespassie, die gepland is op 4 april 2020 in de Sint-Luciakerk van Begijnendijk, zal niet doorgaan.

Het bestuur raadt af om ook kleinschaligere activiteiten en evenementen te laten plaatsvinden, in het bijzonder als het om activiteiten gaat waar een groep mensen dicht bij elkaar in een gebouw zullen komen.

De risicogroepen (ouderen 65+, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) worden ten stelligste afgeraden om aan indoor activiteiten en evenementen deel te nemen.

Hygiëne!

Een goede handhygiëne is een belangrijk aspect in de bestrijding van de verder uitbraak van het coronavirus. Via onderstaande linken kan je bekijken hoe frequent je best jouw handen wast en op welke manier:

Meer informatie?

Voor informatie omtrent de praktische richtlijnen die wij als gemeente opstellen, verwijzen we je door naar de communicatiekanalen van de gemeente, website en Facebook. Daarnaast wordt het e-mailadres info@begijnendijk.be opengesteld voor praktische vragen. Voor medische vragen verwijzen we je door naar je huisarts. Deze kan op vlak van gezondheid het beste advies geven.

Algemene info en veelgestelde vragen?
www.info-coronavirus.be

Heb je nog een vraag?
Bel 0800 14 689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders?
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Beleid

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 77
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
beleid@begijnendijk.be