naar inhoud

ELZ Demerland van start

11 maart ’20 (wo)
Om het werk van alle lokale overheden en de zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen, werden in Vlaanderen eerstelijnszones (ELZ) opgericht. Begijnendijk vormt samen met Aarschot, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge de ELZ Demerland. Deze werd begin dit jaar erkend.

De term ‘eerstelijns gezondheidszorg’ duidt op alle rechtstreeks toegankelijke hulp en zorg. Dit zijn niet alleen huisartsen, thuisverpleegkundigen, diëtisten, apothekers en tandartsen, maar ook organisaties zoals OCMW’s, rusthuizen, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en centra voor algemeen welzijnswerk (CAW). Een eerstelijnszone is een geografisch afgebakend gebied dat gevormd wordt door een of meerdere gemeenten en aangestuurd wordt door een zorgraad. In Vlaanderen werden zestig eerstelijnszones goedgekeurd.

ELZ Demerland wil het welzijn en de gezondheid van alle mensen uit de regio bevorderen door de samenwerking tussen al de partners te optimaliseren. Dit willen ze zoal doen door te werken rond preventie, de mensen met een zorg- en welzijnsnood en hun omgeving centraal te stellen en te streven naar een efficiënte samenwerking tussen de verschillende diensten, de hulpvrager en zijn omgeving. Deze samenwerking is gebaseerd op respect, transparantie en gelijkwaardigheid. Begin dit jaar werd de ELZ Demerland erkend door de Vlaamse Overheid en een zorgraad opgericht. De leden gaan bekijken op welke manier ze de doelstellingen van de eerstelijnszone kunnen omzetten in de praktijk. Een van de eerste acties die ondernomen wordt, is het updaten van de sociale kaart. Op www.desocialekaart.be vind je immers een overzicht van alle hulpverleners in de regio. Het bestuur doet alvast een warme oproep aan alle hulpverleners in de gemeente om na te gaan of hun gegevens in deze databank vermeld staan en of deze nog up to date zijn. Ook inwoners kunnen hierbij een handje helpen! Neem zeker eens een kijkje op de website om te zien of de hulpverlening die je zoekt terug te vinden is. Heb je een voorstel om deze website aan te passen? Laat het dan zeker weten aan de medewerkers van het OCMW.

Nieuwsoverzicht