naar inhoud

SAVE-charter ondertekend

28 februari ’20 (vr)
In zitting van de gemeenteraad van februari 2020 werd beslist het ‘Samen Actief voor Veilig verkeer’-charter te ondertekenen. Verkeersveiligheid is immers zeer belangrijk voor het bestuur.

Het belang van verkeersveiligheid en de aandacht voor voetgangers en fietsers kan niet genoeg onderstreept worden. De komende maanden zal het bestuur een actieplan uitwerken. Hierbij werden een aantal doelstellingen bepaald, zoals de opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse, de implementatie van het STOP-principe, de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren, het garanderen van een hoog handhavingsniveau, de voorbeeldfunctie van het bestuur en haar beleidsverantwoordelijken, een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren en de opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren. Met de ondertekening van het charter wordt de eerste stap gezet en geeft het bestuur een signaal blijvend werk te maken van verkeersveiligheid.

Nieuwsoverzicht