naar inhoud

Info over het coronavirus

02 maart ’20 (ma)
Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook Europa. Op dit moment is er in België een derde persoon besmet met het coronavirus. De verschillende overheden bereiden zich voor, zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.

Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er zones, gebouwen of personen in quarantaine om de verspreiding van het virus te beperken. In België zijn er drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op.

Fase 1
De FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast.

Fase 2
De FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam, zoals vrienden of familie, om ook hun te testen en eventuele maatregelen te nemen.

Fase 3
Bij een groot aantal besmette personen concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.


Tip! Een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Was regelmatig jouw handen, gebruik papieren zakdoekjes en blijf thuis als je ziek bent. Zo bescherm je jezelf en anderen.

Je vindt alle informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website https://www.info-coronavirus.be/. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zal je die hier ook terugvinden.

Nieuwsoverzicht