naar inhoud

Scoor jij met de droogste mop?

09 maart ’20 (ma)
Dag na dag komt er schoon drinkwater uit de kraan. Het is zo vanzelfsprekend dat je er niet bij stilstaat dat Vlaanderen een waterschaarse regio is. Samen met andere drinkwaterbedrijven werkt De Watergroep aan een klimaatrobuuste drinkwatervoorziening. Ook jij kan daarbij helpen!

In tijden van klimaatverandering zijn de watervoorraden beperkt en kwetsbaar. De voorbije zomers werd iedereen dan ook met de neus op de feiten geduwd. Zo leidden de lange droogteperiodes tot historisch lage grondwaterpeilen, wat iedereen aanzette om zuinig met water om te springen. Hoe droger de humor, hoe minder waterverspilling. Met de actie ‘De Droogste Mop’ willen de medewerkers van De Watergroep zoveel mogelijk mensen bewust maken van de problematiek rond waterschaarste. Drinkwater is een kostbaar goed en de watervoorraden raken snel op. Het vertellen van droge moppen is alvast een manier om virtueel water te besparen. Surf daarom naar dedroogstemop.be en deel er jouw beste, droge mop. De grappigste droogstoppels worden naar aanleiding van Wereldwaterdag die plaatsvindt op 22 maart 2020 beloond met een originele prijs. Natuurlijk draait deze actie niet enkel om het delen van droge moppen. Uiteindelijk is waterschaarste niet echt om te lachen. Via dedroogstemop.be geven de medewerkers van De Watergroep tal van tips om spaarzamer om te gaan met drinkwater. Surf dus snel naar dedroogstemop.be, deel jouw grap en ontdek alle tips om water te besparen.

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Het levert drinkwater aan 3,2 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten. De missie ‘De Watergroep maakt water op maat. Vandaag, voor de generatie van morgen.’ spreekt dan ook voor zich. Dat er 24 uur op 24 heerlijk drinkbaar water uit de kraan komt, is een luxe. Verspil dit kostbaar goed niet.


Meer info?
De Watergroep 
tel. 02 238 96 99 
www.dewatergroep.be
www.dewatergroep.be/contact

Nieuwsoverzicht