naar inhoud

Samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van het SECAP

05 februari ’20 (wo)
In zitting van de gemeenteraad van 23 januari 2020 werd beslist een intergemeentelijk SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) te laten opmaken door de provincie Vlaams-Brabant.

Enkele jaren geleden ondertekenden zestig Vlaams-Brabantse gemeenten, waaronder ook Begijnendijk, het eerste Burgemeestersconvenant dat loopt tot 2020. Net zoals voor Begijnendijk was deze ondertekening voor vele gemeenten een eerste aanzet voor de sensitisatie en aandacht voor het klimaat. In de toekomst blijft het bestuur aandacht besteden aan het klimaat. Zo ondertekende de burgemeester op 18 oktober 2019 de engagementsverklaring van het nieuwe klimaatengagement voor Vlaams-Brabant en zet het bestuur opnieuw in op het tweede Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 (CoM2030). De doelstellingen van dit convenant zijn nog ambitieuzer. Het bestuur dient immers tegen 2030 te streven naar een reductie van 40% van de CO2-uitstoot en beschermingsacties tegen de gevolgen van de klimaatverandering te voorzien. Daarom werd in zitting van de gemeenteraad van 23 januari 2020 beslist een intergemeentelijk SECAP te laten opmaken in samenwerking met het bestuur van Tremelo. Er wordt niet alleen gekeken naar maatregelen die van toepassing kunnen zijn voor beide gemeentes, maar ook specifieke gemeentelijke acties kunnen hierin hun plaats vinden.

Nieuwsoverzicht