naar inhoud

Voorbereidende werken aansluiten afgesneden Demerbochten van start

03 februari ’20 (ma)
De week van 3 februari 2020 start de aannemer van De Vlaamse Waterweg nv in Begijnendijk, Aarschot en Rotselaar met voorbereidende werken om later dit jaar vijf meanders opnieuw aan te sluiten op de Demer. Deze werkzaamheden moeten tegen juni 2020 achter de rug zijn.

Het Sigmaproject Demervallei sluit tientallen afgesneden bochten van de Demer opnieuw aan op de rivier. Dat heeft een dubbel effect. Enerzijds geven de bochten extra stroomruimte aan de rivier, wat een troef is om hoge waterpeilen op te vangen. Anderzijds hebben de meanders een positief effect op de verdroging in de vallei. Daarmee biedt het Sigmaproject Demervallei een antwoord op de gevolgen van de klimaatverandering.

In april 2019 sloot De Vlaamse Waterweg nv de allereerste meander opnieuw aan op de Demer in Vinkenberg, nabij Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Nu zijn opnieuw vijf meanders aan de beurt. Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir leverde in oktober 2019 haar allereerste omgevingsvergunning af voor deze werken.


Voorbereidende werken

De eerste stap in de aanloop naar het aansluiten van de meanders is het vrijmaken van het terrein errond. De bomen en struiken rond de meanders worden weggehaald en de omliggende percelen krijgen een schoonmaakbeurt. Het vrijmaken van het terrein heeft twee doelen, nl. de werfzone creëren en het open valleilandschap helpen herstellen. De bomen die hier verdwijnen, worden elders binnen het Sigmaplan gecompenseerd.


Meanders aansluiten

De vijf meanders waarover het gaat, kunnen met beperkte ingrepen opnieuw aangesloten worden op de Demer. Ze liggen op het grondgebied van Begijnendijk, Aarschot en Rotselaar. De Vlaamse Waterweg nv begint met de meander in Betekom. Door de oude meanders opnieuw tot op de bedding uit te graven, kunnen de Demer en de meanders via doorsteken of kokers opnieuw met elkaar verbonden worden. Waar de dijk of het Demerpad langs de Demer loopt, zal het pad na de heraansluiting van de meanders verlegd worden en plaatselijk niet meer langs de Demer, maar rond de meanders lopen. Ook zal de Demer in haar huidige loop op bepaalde plaatsen (gedeeltelijk) gedempt worden. Ter hoogte van de meander in Rotselaar wordt in de Demer een drempel gelegd. Waar nodig zijn in het project veiligheidsmaatregelen voorzien om eventuele piekwaterstanden op te vangen, zodat het omliggende valleigebied in Betekom en Rotselaar geen gevolgen ondervindt van de ingrepen.

De werken zullen zorgen voor tijdelijke overlast door het doorgaand werfverkeer in de omliggende straten. Het fietsknooppuntennetwerk, de fiets- en wandelroute ‘Demerpad’ en enkele mountainbikeroutes zullen tijdelijk onderbroken zijn. Daarvoor wordt een omleiding voorzien.


Meer info?
www.sigmaplan.be/nl/projecten/demervallei/

Nieuwsoverzicht
Meanders in Begijnendijk en Aarschot

Openingsuren & contact

Omgeving en Wonen

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 60
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
omgeving@begijnendijk.be