naar inhoud

Word jij Bewegen Op Verwijzing-coach?

06 januari ’20 (ma)
In 2017 ging het bestuur samen met het stadsbestuur van Aarschot van start met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’. Momenteel worden voor de regio Aarschot - Begijnendijk twee freelance coaches gezocht.

'Bewegen Op Verwijzing' is een beweeg- en welzijnsproject van de Vlaamse overheid waarbij een huisarts zijn patiënten het advies geeft om minder lang stil te zitten en meer te bewegen. De huisarts geeft een verwijsbrief mee aan de patiënt en die contacteert op zijn beurt zelf een Bewegen Op Verwijzing-coach.


Wat houdt de opdracht in?

Je doet zelf de gesprekken en/of volgt de deelnemer telefonisch op. Je stelt samen met de deelnemer een beweegplan op maat op om meer te gaan bewegen. Het is de bedoeling dat de deelnemer dit plan zelfstandig uitvoert.

Je bent in eerste instantie een motivator. Jouw aanpak moet maximaal inzetten op zelfredzaamheid van de deelnemer op lange termijn. Je leidt deelnemers toe naar het laagdrempelig beweegaanbod, regelt mee de financiële aspecten voor een aansluiting bij een sportclub en gaat eens mee naar het beweegaanbod, maar geeft zelf geen beweegsessie.

Je plant jouw gesprekken in een lokaal dat de gemeente ter beschikking stelt of bij de deelnemer thuis. Je begeleidt de deelnemers individueel of in groep. De gesprekken richten zich op het spectrum van fysieke inactiviteit als beginpunt tot dagelijks bewegen of startende recreatieve sportparticipatie als finaal eindpunt.

Je bent naast coach ook actief in het lokale netwerk. Je signaleert waar het beweegaanbod in de buurt beter en toegankelijker kan.

Je bezoekt en informeert huisartsen over het beweegplan van de deelnemers en de resultaten die hieruit volgen.

Je doet jouw suggesties ter verbetering, houdt je gegevens bij ter evaluatie en bijsturing van het project (jaarverslag). Je rapporteert aan de lokale stuurgroep over de werking van Bewegen Op Verwijzing in jouw regio.


Wat zijn de verwachtingen?

Je bent in het bezit van een diploma lichamelijke opvoeding of kinesitherapie.
Als zelfstandige kan je jezelf min. 5 uur per week vrijmaken als BOV-coach.
Je bent bereid om op 16 maart, 25 maart en 3 april 2020 een gratis vorming van het Vlaams Instituut Gezond Leven te volgen in Brussel.


Wat is het aanbod?

Je ontvangt een vergoeding per prestatie van € 60,00 per uur, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De prestatievergoeding dekt alle bijhorende kosten, zoals vervoer, en telefoon, en de werkuren die nodig zijn voor het overleg met het lokale netwerk.
Er is ad hoc intervisie. Als coach heb je regelmatig contact met iemand van de gemeente. Deze contactpersoon begeleidt jou samen met de stuurgroep doorheen de opstart en tijdens het verloop van het project.


Heb je interesse?

Bezorg dan jouw motivatiebrief met CV voor 31 januari 2020 via melissa@lmnhageland.be. Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 12 februari 2020. Indien je geselecteerd wordt, volg je een gratis opleiding op 16, 25 maart en 3 april 2020 in Brussel.

Nieuwsoverzicht