naar inhoud

De dienst Voogdij is op zoek naar jou!

04 november ’19 (ma)
De dienst Voogdij van de FOD Justitie is op zoek naar gemotiveerde personen die bereid zijn om kinderen en jongeren die in onzekere omstandigheden in België verblijven te begeleiden en een deel van hun tijd te besteden om samen met hen op zoek te gaan naar een duurzaam traject.

Met de toestroom aan vluchtelingen in het land stijgt ook de vraag naar voogden voor de niet-begeleide kinderen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen, zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Als voogd maak je het verschil voor deze kwetsbare kinderen en jongeren in nood. Je zal als voogd de minderjarige immers bijstaan bij alle administratieve en juridische aspecten van zijn of haar leven in België. Hoewel je de minderjarige van nabij zal begeleiden, is het niet de bedoeling dat je hem of haar bij jouw thuis laat verblijven. 

Heb je al enig inzicht in de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun noden? Dan is dat zeker een troef! De dienst Voogdij van de FOD Justitie voorziet echter een vijfdaagse opleiding die alle kandidaat-voogden volgen om zich klaar te stomen voor hun eerste voogdijen. Er worden dan ook geen specifieke diploma’s gevraagd om je kandidaat te kunnen stellen. 

Gezien de hoge nood aan voogden is de dienst op zoek naar voogden die de nodige tijd en motivatie hebben om vijf of meer jongeren te begeleiden. Je ontvangt een vergoeding per jongere die je begeleidt, maar tot vijf jongeren ben je vrijgesteld van belastingen. Indien je meer dan vijf jongeren wenst te begeleiden, dien je zelfstandige te worden in bijberoep.


Actrice Lien Van de Kelder, gekend van Thuis en Familie werd aangesteld als voogd, nadat ze de vijfdaagse cursus volgde. Lien hoopt dat anderen haar voorbeeld zullen volgen en zei het volgende over haar ervaring als voogd:

‘Dit is iets waarvan ik weet dat je er alleen maar goed mee doet. Je helpt niet alleen een kind op een heel fundamentele manier, maar je leert ook veel over de asielprocedure en de wereldpolitiek. Zelf heb ik een juridische achtergrond en dat helpt, maar het is niet vereist. Het is echt een verrijking van je leven.’


Wist je dat …

  • De dienst Voogdij in 2018 maar liefst 4 467 nieuwe jongeren aangemeld kreeg en 3 045 van deze jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud waren?
  • De meeste jongeren onder voogdij uit Afghanistan komen, maar er ook veel jongeren uit andere landen, zoals Marokko, Eritrea en Guinée, komen? 
  • De dienst Voogdij deel uitmaakt van de FOD Justitie?


Heb jij interesse om voogd te worden? Voel je je geroepen om je kandidaat te stellen, maar heb je nog enkele vragen? Twijfel je of voogd worden iets voor jou is en wens je nog meer informatie? Schrijf je dan in voor de infosessie voor Nederlandstalige kandidaat–voogden die plaatsvindt op 9 december 2019 om 10.00 u in Brussel. Je dient jouw aanwezigheid tijdens deze infosessie te bevestigen voor 30 november 2019 via voogdij@just.fgov.be. Nu al overtuigd? Dan kan je ook meteen jouw kandidatuur met motivatiebrief en CV indienen via het e-mailadres.


Meer info?
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen

Nieuwsoverzicht