naar inhoud

Afval sorteren voor bedrijven

25 september ’19 (wo)
In heel wat bedrijven belanden recycleerbare afvalstoffen nog bij het restafval. Om deze te informeren over de selectieve inzameling van afvalstoffen stelde de OVAM de nieuwe brochure 'Afval sorteren: uw verplichtingen als bedrijf' samen.

Afval bevat heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu en van groot economisch belang. Om te kunnen recycleren moet afval echter eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses bij bedrijven dat heel wat recycleerbare afvalstromen, zoals pmd of papier en karton, vaak ten onrechte bij het restafval belanden. Daarom besteden de medewerkers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het departement Omgeving en de afdeling Handhaving dit jaar graag wat meer aandacht aan het sorteergedrag bij bedrijven. Dit doen ze in de eerste plaats door te kiezen voor informeren en sensibiliseren, maar waar nodig ook voor handhaving.

Met de nieuwe brochure 'Afval sorteren: uw verplichtingen als bedrijf’ informeren ze bedrijven alvast over de selectieve inzameling van afvalstoffen en hun sorteerverplichtingen. Je vindt in de brochure meer informatie over de te sorteren afvalstromen, de optimale afvoer van het bedrijfsafval, de geldende contractverplichtingen en eventuele premies.


Meer info?
www.ovam.be

Nieuwsoverzicht