naar inhoud

Hoe gezond is jouw grond?

05 november ’19 (di)
Door het rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen nog steeds een pak verontreinigde gronden. Met het project ‘De Grote Grondvraag’ willen de medewerkers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in kaart brengen welke gronden in Vlaanderen gezond zijn en welke niet.

Een verontreinigde bodem houdt gezondheidsrisico’s in voor de mensen die erop wonen, werken en naar school gaan, de gewassen die erin groeien en de dieren die erop leven. De verontreiniging kan bovendien het grondwater aantasten en dat bedreigt de kostbare watervoorraden. Door deze gronden te saneren, worden schadelijke stoffen uit de bodem verwijderd en vormen ze geen risico meer voor de gezondheid van de mensen en de natuur. Dat is niet alleen goed voor jouw gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg dus om goed zorg te dragen voor de grond!

In Vlaanderen blijven grondstoffen en materialen, open ruimte, vruchtbare bodem en gezond grondwater schaarse en kostbare goederen. Bodembescherming en bodemsanering zorgen ervoor dat iedereen slimmer omgaat met deze grondstoffen. Wil je ook dat jouw kinderen kunnen spelen op gezonde grond en boeren hun gewassen kunnen telen op vruchtbare bodem? Ben je van mening dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar moeten zijn? Of ben je benieuwd hoe het gesteld is met jouw grond? Doe dan de test op www.degrotegrondvraag.be. Stoot je op een probleem of is jouw grond een risicogrond? Geen paniek, want de medewerkers van OVAM zoeken samen met jou naar een oplossing. Zij streven er immers naar om tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering op te starten.


Meer info?
OVAM
tel. 015 284 137
www.ovam.be

Nieuwsoverzicht