naar inhoud

Met z’n allen voor minder afval!

09 september ’19 (ma)
In zitting van de gemeenteraad van donderdag 29 augustus 2019 werd geopteerd om binnen enkele jaren, als een van de laatste gemeenten in de regio, te starten met de afvalophaling volgens het DifTar-systeem. Het principieel akkoord kwam er, omdat aan dit systeem veel voordelen verbonden zijn.

Het DifTar-systeem is een eerlijk systeem. Het afval wordt gewogen en diegenen die goed sorteren, betalen minder. Het zet de inwoners dan ook aan om na te denken over de prijs van afval, zodat het aankoopgedrag milieubewuster wordt. Mensen gaan automatisch beter sorteren, omdat het geld oplevert. Door bijvoorbeeld thuis te composteren, kan er nog bijkomend geld uitgespaard worden. Het systeem is ook moduleerbaar en houdt rekening met doelgroepen. Personen die om redenen buiten hun wil meer afval produceren, krijgen een compensatie. Deze sociale en andere correcties worden door het gemeentebestuur nog bepaald. Er wordt alvast gedacht aan gezinnen met jonge kinderen, gezinnen die om medische redenen meer afval produceren, onthaalouders en mensen die het financieel minder breed hebben. Zo kan het bestuur er ook voor kiezen om snoeiafval gratis te laten inleveren ter promotie van het groen in de gemeente. Daarnaast is het DifTar-systeem een gemakkelijk systeem. Je hoeft niet meer te sleuren met afvalzakken en zal nooit zonder te komen zitten. Het betalingssysteem verloopt duidelijk en helder via een persoonlijke DifTar-rekening. Het verhoogt ook de veiligheid van de afvalophalers. Bij de ophaling van afvalzakken is de kans op arbeidsongevallen groter, omdat er in de zakken soms scherpe voorwerpen zitten. Bovendien is het dragen van extra zware vuilzakken belastend voor hun rug.

Na de invoering van DifTar-systeem is er een aantoonbare daling van de hoeveelheid afval. De vrees dat de invoering leidt tot meer sluikstorten blijkt ongegrond. Studies tonen immers aan dat er het eerste jaar na de invoering een lichte verhoging is, maar dat dit snel uitvlakt en zelfs daalt. Er is ook minder afvaltoerisme. De tarieven van de recyclageparken van Ecowerf met DifTar-systeem zijn overal gelijk, waardoor je in alle parken met jouw afval terecht kan. Er is dus geen reden voor grote vervuilers uit andere gemeenten om naar het recyclagepark te komen. Daarnaast wordt het recyclagepark in de gemeente vernieuwd, gemoderniseerd en vergroot. Door in te stappen in het DifTar-systeem wordt het dan ook behouden.

Tenslotte blijkt uit tevredenheidsanalyses na de invoering van het DifTar-systeem in andere gemeenten dat de tevredenheid van de gemiddelde inwoner vergroot. Burgers die eenmaal vertrouwd zijn met het systeem zijn erg tevreden en willen niet meer terug naar het oude. Dat geeft het gemeentebestuur het nodige vertrouwen om de stap naar de invoering van het DifTar-systeem te nemen. Het bestuur beseft maar al te goed dat er veel vragen zijn, die niet direct beantwoord kunnen worden. Daarom start er begin 2020 een uitgebreide communicatiecampagne, waarbij EcoWerf en het bestuur iedereen informeren.

Nieuwsoverzicht