naar inhoud

Gebruik geen gesignaleerde reisdocumenten!

31 juli ’19 (wo)
Elke dag melden tientallen mensen zich aan bij de luchthaven met een als verloren of gestolen gesignaleerd identiteitsdocument dat later teruggevonden werd. Deze documenten zijn niet geldig. Ga zorgeloos op reis, laat het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.

Ben je jouw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel verloren of werd deze gestolen? Laat het document dan onmiddellijk blokkeren door te bellen naar DOCSTOP op het nummer 00800 2123 2123. Zo voorkom je het risico op frauduleus gebruik van jouw document en de eventuele financiële gevolgen, zoals het openen van een telefoonabonnement op jouw naam of een aankoop via de post. DOCSTOP is een gratis dienst. Deze is 24 op 24 u en zeven dagen per week bereikbaar. In het geval van diefstal dien je daarnaast aangifte bij de politie te doen. Dat geldt ook bij verlies van een elektronische verblijfskaart voor niet-Belgen.

Van zodra je een identiteitsdocument als verloren of gestolen aangeeft via DOCSTOP, de politie of de dienst burgerzaken moet je jezelf bij de medewerkers van de dienst burgerzaken aanmelden voor een nieuw exemplaar. Voor de aanvraag van een nieuw identiteitsdocument heb je een recente pasfoto nodig die max. zes maanden oud is. Gaat het om verlies van een elektronische verblijfskaart of om diefstal? Neem dan ook het proces-verbaal van de politie mee. 

Identiteitsdocumenten die als verloren of gestolen worden gesignaleerd, kunnen niet meer gebruikt worden. Als je het document later terugvindt of terugkrijgt, breng je het naar het gemeentehuis. De medewerkers van de dienst burgerzaken zullen het document laten vernietigen. Als je met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat je het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren.

Nieuwsoverzicht