naar inhoud

Postkaartje voor kinderen die hun Kids-ID vervalt

08 april ’19 (ma)
Alle kinderen die hun Kids-ID vervalt, krijgen vanaf deze maand een leuk postkaartje in de bus om hun daaraan te herinneren.

De medewerkers van de dienst burgerzaken merken dat heel wat gezinnen bij het maken van vakantieplannen er niet tijdig aan denken dat de kinderen een geldige Kids-ID nodig hebben. Hierdoor moeten zij nog al te vaak een spoedprocedure opstarten, met een prijskaartje van € 87,00 tot € 130,00 tot gevolg. Om de gezinnen deze onnodige kosten en stress te besparen, werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 18 maart 2019 beslist alle kinderen die in het bezit zijn van een Kids-ID die bijna vervalt systematisch aan te schrijven. 

De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Het document is niet verplicht in België, maar wel noodzakelijk om met kinderen te reizen binnen de Europese Unie en enkele andere landen. De kostprijs voor de Kids-ID bedraagt €?7,00. De aanvraag moet wel minstens drie weken voor het vertrek gebeuren. De geldigheidsduur van een Kids-ID bedraagt drie jaar, zelfs als het kind binnen die periode de leeftijd van twaalf jaar bereikt en een gewone elektronische identiteitskaart (eID) voor Belgen kan aanvragen. Let op! Een kind dat twaalf jaar wordt en nog een geldige Kids-ID bezit, wordt pas drie maanden voor de vervaldatum van de Kids-ID opgeroepen om een eID aan te vragen. Indien je dit nodig acht, kan je de eID voor jouw kind ook vanaf de leeftijd van twaalf jaar aanvragen.

Kijk bij het maken van reisplannen de vervaldatum van jouw identiteitskaart na. Meer informatie vind je terug op www.diplomatie.belgium.be.

Nieuwsoverzicht