naar inhoud

Ruimingswerken onbevaarbare waterlopen

28 januari ’19 (ma)
Tot 15 maart 2019 worden oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd aan de waterlopen die het provinciebestuur van Vlaams-Brabant beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen, zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. Dit wil zeggen dat hiermee geen slibruimingen beoogd worden.

De komende weken wordt in Begijnendijk gewerkt langsheen de Raambeek, Grote Laak, Peuterstraatbeek, Rogaardenbeek en Zwartebeek. Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht der ruimingswerken in het Dijlebekken Deel Noord. Het bedrijf Audenaert A. bvba, Veldmeersstraat 31 te 9270 Laarne zal deze werken uitvoeren.

De medewerkers van het provinciebestuur van Vlaams- Brabant vestigen de aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 10 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen, incl. het benodigde materieel, belast met de uitvoering van de werken en de personeelsleden van het bestuur.


Meer info?
Provincie Vlaams-Brabant
dienst waterlopen
tel. 016 26 75 97
waterwerken@vlaamsbrabant.be

Nieuwsoverzicht
Ruimingswerken waterlopen

Openingsuren & contact

Technisch bureau

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 61
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
technisch.bureau@begijnendijk.be