naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Enkel EcoWerf mag huishoudelijk afval ophalen in de gemeente.

23 januari ’19 (wo)
Een goed afvalbeleid vereist een goed beheer van de afvalinzameling, recyclage en verwerking. Daarom beheert en bewaakt het gemeentebestuur de inzameling van het huishoudelijk afval op het grondgebied. Zo is de ophaling door privébedrijven niet toegestaan.

Het gemeentebestuur heeft het afvalbeheer in een beheersoverdracht overgedragen aan EcoWerf en dit voor een periode van achttien jaar. Als intercommunale kiest EcoWerf samen met haar 27 gemeentevennoten voluit voor een duurzaam en integraal afvalbeheer, op korte en lange termijn. 

In het politiereglement van de gemeente staat zeer duidelijk dat de intercommunale EcoWerf de enige afvalophaler is die gemachtigd is om huishoudelijk afval of met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval in te zamelen. Zoals bepaald door de OVAM geldt dit niet enkel voor gezinswoningen, maar ook voor de afvalophaling bij appartementen (met of zonder syndicus), tweede verblijven (huizen en appartementen), sociale huisvestingsmaatschappijen, studentenkamers (in huis of home) en serviceflats. 

Andere inzamelinitiatieven kunnen zorgen voor overlast of onveilige toestanden en ondermijnen de dienstverlening. Daarom is afvalinzameling van huishoudelijk afval door privébedrijven illegaal. Privébedrijven mogen op het grondgebied enkel bedrijfsafval en afval van rust- en verzorgingstehuizen of bejaardentehuizen inzamelen. Ze mogen dus geen huishoudelijk afval inzamelen. EcoWerf schrijft de privébedrijven die huishoudelijk afval in haar werkingsgebied ophalen hierover aan. Wordt jouw afval ten onrechte door een privébedrijf ingezameld? Neem dan contact op met de medewerkers van de dienst omgeving en wonen in het gemeentehuis of laat jouw syndicus dit doen en beëindig nadien het contract met de privé-inzamelaar.

Afval dat in 2018 ten onrechte opgehaald werd door privébedrijven moet aan de gemeente gerapporteerd worden. Dit is een wettelijke verplichting bepaald in VLAREMA 6 en een uitdrukkelijke vraag van OVAM. Bezorg daarom aan de gemeente vóór 1 maart 2019 een jaaroverzicht of de afgiftebewijzen van de in 2018 ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met vermelding van de bedrijfsnaam van de inzamelaar.

Nieuwsoverzicht