naar inhoud

Overkoepelende renovatiepremie goedgekeurd

21 januari ’19 (ma)
Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de integratie van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie definitief goed. Deze kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019.

De huidige verbouwingspremies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, nl. de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie, maken het voor de verbouwer niet altijd makkelijk om de juiste keuze te maken. De verbeterings- en aanpassingspremie bestaat sinds 1992 en is dus 15 jaar ouder dan de Vlaamse renovatiepremie die gelanceerd werd in 2007. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen, betoelaagde werken en doelgroep, maar elk met eigen premiespecifieke accenten. Dit werkt uiteraard onduidelijkheid in de hand.

De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019. De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan. Vanaf 1 juni 2019 is voor deze werken ofwel een aanvraag voor de nieuwe aanpassingspremie mogelijk, ofwel een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie.


Meer info?
Wonen Vlaanderen
tel. 1700
www.wonenvlaanderen.be/verbouwen

Nieuwsoverzicht