naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oppervlakkige ruimingswerken aan onbevaarbare waterlopen categorie 2

04 december ’18 (di)
In de periode van 1 december 2018 tot 31 maart 2019 worden oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd aan de waterlopen die het provinciebestuur van Vlaams-Brabant beheert.

Deze oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen, zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. Dit wil zeggen dat hiermee geen slibruimingen beoogd worden.

In Begijnendijk wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

  • Herseltseloop nr. 7.018,
  • Puttebeek nr. 7.019,
  • Kluisbeek nr. 7.023.

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht der ruimingswerken in het bekken van het Demerbekken - deel Noord. Het bedrijf Geerts BVBA, Kapelstraat 56 te Hechtel-Eksel zal deze werken uitvoeren. De leidend ambtenaar is Dieter Croonenborghs (tel. 016 26 75 77). 

Het provinciebestuur vestigt de aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 10 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen, incl. het benodigde materieel, belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.


Meer info?
Provincie Vlaams-Brabant
dienst waterlopen
Wendy Philippaers
tel. 016 26 75 67 
waterwerken@vlaamsbrabant.be

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Technisch bureau

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 61
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
technisch.bureau@begijnendijk.be