naar inhoud

Aangepast snelheidsplan vanaf 1 september 2018 van kracht

23 augustus ’18 (do)
In haar beleidsdoelstellingen voor deze legislatuur voorziet het gemeentebestuur een goede, veilige verkeersinfrastructuur met een verhoogde verkeersleefbaarheid in de gemeente. Om dit te realiseren, werd in zitting van de gemeenteraad van 26 maart 2018 het aangepaste snelheidsplan goedgekeurd.

In zitting van de gemeenteraad van 24 november 2014 werd het gemeentelijke mobiliteitsplan goedgekeurd. Om een betere doorstroming van het verkeer te garanderen, het sluipverkeer te ontmoedigen en de zwakke weggebruiker te beschermen, werd bij de doelstellingen van dit mobiliteitsplan de aanpassing van het snelheidsplan als prioritaire actie opgenomen. 

In de loop van 2017 werd een studiebureau aangesteld om het gemeentebestuur te begeleiden bij de opmaak van een nieuw snelheidsplan. Eind 2017 werd het advies van de leden van de mobiliteitsraad en de lokale politie gevraagd, zodat de definitieve versie van het snelheidsplan in zitting van de gemeenteraad van 26 maart 2018 kon worden goedgekeurd. Eens het plan werd goedgekeurd, konden de nodige bestellingen uitgevoerd worden. In de loop van de maand augustus 2018 plaatsen de medewerkers van de dienst werken de nieuwe verkeersborden en signalisatie, zodat de nieuwe verkeersregeling vanaf 1 september 2018 in voege kan treden. Vanaf 1 september 2018 geldt 50 km/u als de richtsnelheid, met uitzondering van 70 km/u op verbindingswegen en 30 km/u in woonwijken, verblijfsgebieden en schoolomgevingen.

Met de opmaak en goedkeuring van dit nieuwe snelheidsplan wil het gemeentebestuur in hoofdlijnen de langetermijnvisie aangeven voor de duurzame mobiliteitsontwikkeling in de gemeente.

 

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 71
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
mobiliteit@begijnendijk.be