naar inhoud

Bevoegdheid voornaamswijziging overgedragen

01 augustus ’18 (wo)
Wie in het verleden z’n voornaam wou wijzigen, moest dat aanvragen aan de overheidsdienst Justitie. Die procedure kon tot anderhalf jaar duren en kostte € 490,00. Vanaf 1 augustus 2018 is de ambtenaar van de burgerlijke stand bevoegd om verzoeken tot voornaamswijziging te beoordelen.

De overdracht van de bevoegdheid inzake voornaamswijziging wordt gemotiveerd door de vaststelling dat 99% van de verzoeken tot voornaamswijziging momenteel worden aanvaard. Daarenboven heeft de burgerlijke stand reeds ervaring met de beoordeling van voornamen in het kader van de geboorteaangiften. De gemeenten staan bovendien dichter bij de burger en beschikken meestal over de nodige akten en gegevens om de behandeling van het verzoek efficiënt en vlot te laten verlopen.

Belgen vanaf twaalf jaar en als vluchteling of staatloze erkende personen kunnen een verzoek tot voornaamswijziging indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar hij of zij is ingeschreven in het bevolkingsregister resp. het vreemdelingenregister of het wachtregister. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft dan drie maanden de tijd om het verzoek te beoordelen. Hij ziet er op toe dat de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en dat zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden. De ambtenaar van de burgerlijke stand dient eveneens de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na te gaan. Bij twijfel kan een niet-bindend advies aan de procureur des Konings worden gevraagd.

Ook transgenders kunnen een beroep doen op de ambtenaar van de burgerlijke stand voor een voornaamswijziging. Een loutere verklaring op eer dat betrokkene ervan overtuigd is dat het geslacht in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit volstaat. 

De medewerkers van de dienst burgerzaken helpen je graag verder met jouw aanvraag. De gemeentelijke retributie voor de procedure van voornaamswijziging zal worden vastgelegd in zitting van de gemeenteraad eind augustus 2018.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53110 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be

Lees meer artikels over