naar inhoud

Aanvragen vastgoedinfo vanaf 15 januari 2018 enkel online

03 januari ’18 (wo)
Vanaf 15 januari 2018 kan vastgoedinformatie enkel nog online aangevraagd worden. Elke aanvrager dient zich eerst online te registreren alvorens hij/zij vastgoedinformatie kan aanvragen.

Deze registratie dient éénmalig te gebeuren via het aanvraagformulier op de website. De medewerkers van de dienst ruimte trachten binnen de vijf werkdagen de registratie in orde te brengen. Eens jouw registratie bevestigd is, kan je online vastgoedinformatie opvragen via http://geoitgis.geo-it.be/notarisbrief/form.html?niscode=24007. De opgevraagde documenten worden digitaal afgeleverd via het door jou geregistreerde e-mail adres.

De retributie voor het bekomen van vastgoedinformatie, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 23 december 2013, werd vastgesteld op € 75,00. De verschuldigde retributie wordt aangerekend per kadastraal perceel binnen een aanvraag. De betaling van deze retributie dient online voldaan te worden, waarna de vastgoedinformatie per mail verstuurd zal worden.

Nieuwsoverzicht