naar inhoud

Vernieuwd GAS-reglement garandeert leefbaarheid

27 december ’17 (wo)
De politie en de burgemeesters van de politiezone Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo willen overlast en vandalisme snel en efficiënt kunnen bestrijden. Daarom werd er deze maand een nieuw politiereglement voorgesteld aan de drie gemeenteraden.

Het reglement voorziet de mogelijkheid om inbreuken effectief te bestraffen met een GAS-boete (Gemeentelijke Administratieve Sanctie). Zo wordt de veiligheid van de inwoners en de leefbaarheid in de drie gemeenten gegarandeerd.


Vandalisme en milieumisdrijven

Het politiereglement zorgt ervoor dat vandalisme en milieumisdrijven kordaat kunnen worden bestraft. De burger ergert zich terecht aan overlast en (kleine) criminaliteit en verwacht hierop een krachtig optreden van de politie. Dankzij dit reglement kan er onmiddellijk worden opgetreden zonder ellenlange gerechtelijke procedures. Een strenge aanpak van milieuoverlast, sluikstorten, afvalverbranding, schadelijke lozingen en geurhinder versterkt de leefbaarheid in onze gemeenten.


Duidelijke afspraken

We wonen met steeds meer mensen dichter bij elkaar en dit vraagt duidelijke afspraken. Het politiereglement garandeert de zondagsrust, veiligheid en nachtrust van onze inwoners. Zo kan gras maaien niet op zon- en feestdagen, moeten honden aan de leiband worden gehouden en is vuurwerk verboden zonder vergunning. Het politiereglement zorgt er bovendien voor dat nachtlawaai kan worden aangepakt en geeft aan dat inwoners hun stoepen sneeuw- en ijsvrij moeten houden. Daarnaast wordt er respect gevraagd voor de kerkhoven en zijn speelbossen, parken en recreatieterreinen niet meer toegankelijk vanaf zonsondergang om hangjongeren te voorkomen.


GAS-boetes

Grove overtredingen, ernstige nalatigheid of vandalisme zullen onmiddellijk kunnen worden gesanctioneerd met een GAS-boete. Een proces-verbaal gaat evenwel altijd samen met bemiddeling en de overtreder krijgt de mogelijkheid om zich te verdedigen bij een onafhankelijke GAS-ambtenaar. Deze bepaalt uiteindelijk of er een boete volgt en zorgt ervoor dat deze in verhouding staat tot de aangerichte schade.

Ook de jongeren zijn zelf voorstander om kleine criminaliteit te bestrijden en wensen niet geassocieerd te worden met enkele hardnekkige boosdoeners. Bij minderjarigen zal er eerst een traject van ouderbetrokkenheid, bemiddeling of schadeherstel worden gevolgd, vooraleer een GAS-boete kan worden uitgeschreven. Het doel blijft om jongeren terug op het rechte pad te brengen, maar een GAS-boete blijft ook hier een goede stok achter de deur.


Preventie staat voorop

Toch zijn de gemaakte afspraken in eerste plaats bedoeld om preventief te werken en de inwoners een duidelijk antwoord te geven op hun vragen. Tot nu toe had elke gemeente een apart reglement dat geen antwoord bood op hedendaagse vormen van overlast. Zo kon kleine criminaliteit niet doeltreffend worden aangepakt. Dit politiereglement verduidelijkt wat wel of niet kan en geeft aan voor welke activiteiten je een vergunning kan vragen. Er is hierbij niet over één nacht ijs gegaan: elk artikel is grondig besproken en nutteloze regelgeving wordt vermeden. De jeugd- en milieuraden zijn hierbij betrokken en geven een positief advies. Het is immers belangrijk dat het reglement door de inwoners zelf zo breed mogelijk wordt gedragen.


Invoering op 1 januari 2018

De burgemeesters van Rotselaar, Tremelo en Begijnendijk agendeerden het politiereglement deze maand op hun gemeenteraad. Het gaat vanaf 1 januari 2018 van kracht. Het geeft de politie de kans en de instrumenten om wangedrag aan te pakken en zo het vertrouwen van de burger te versterken. Het reglement zal op een duidelijke manier aan de inwoners gecommuniceerd worden, want informatie en sensibilisering blijft steeds het eerste doel.

Je vindt het politiereglement op de pagina 'Reglementen en verordeningen'.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 62
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
milieu@begijnendijk.be

Recyclagepark

adres
Prof. Scharpélaan 1483130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
0800 97 0 97
e-mail
info@ecowerf.be