naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Enquêteurs op pad in de gemeente

29 april ’19 (ma)
De komende maanden zullen enquêteurs van Statbel, het Belgische statistiekbureau, een aantal gezinnen binnen de gemeente contacteren om deel te nemen aan een interview over hun levensomstandigheden en inkomen.

Sinds 2004 wordt in alle landen van de Europese Unie een vervolgonderzoek gehouden waarin gepeild wordt naar de veranderingen in de leefomstandigheden van huishoudens. Deze enquête geeft jaarlijks een inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen dan ook als input voor diverse beleidsinstrumenten. De vragen hebben vooral betrekking op de sociale integratie en inkomsten van de deelnemers. Er komen ook enkele algemene vragen over de woonsituatie, werksituatie en gezondheid aan bod. De medewerkers van Statbel maken op basis van de gegevens statistieken op voor België, zoals het risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze leveren internationaal vergelijkbare gegevens en coördineren dit op Europees niveau via Eurostat. Om de resultaten op Europees niveau met elkaar te vergelijken zijn de vragenlijsten in verschillende landen ook zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. 

De enquêtes worden afgenomen tot en met september 2019. De betrokken gezinnen worden per brief op de hoogte gebracht dat één van de enquêteurs bij hen zal langskomen. De uitgenodigde deelnemers nemen op vrijwillige basis deel aan deze enquête. Zij krijgen een vergoeding van € 30,00 ter compensatie voor de tijd die ze in de interviews investeren.


Meer info?
FOD Economie
Statbel
tel. 0800 120 33
statbel.fgov.be/silc
silc@economie.fgov.be

Nieuwsoverzicht
FOD Economie

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Kerkplein 53130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 66 66
Fax fax
016 53 26 12
e-mail
burgerzaken@begijnendijk.be