naar inhoud

Begijnendijk als BEN-voorloper

23 juni ’16 (do)
Om samen met de Vlaamse overheid een stevig draagvlak voor het BEN-bouwen te creëren, werd het gemeentebestuur een zogenaamde ‘BEN-voorloper’ die de BEN-principes promoot.

Vlamingen zijn geboren met een baksteen in hun maag, een baksteen die steeds meer een duurzaam karakter krijgt. Zo wordt bijna-energieneutraal bouwen of ‘BEN-bouwen’ stilaan de nieuwe standaard. BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nodig is, wordt dan weer uit groene energiebronnen gehaald. Door het gebruik van deze energiebesparende maatregelen en groene energie verzekert wie BEN-bouwt zich ook van een lagere energiefactuur. 

Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en zelfs in heel Europa. Voor nieuwe overheidsgebouwen is dit al vanaf 2019. Een BEN-woning moet voldoen aan bepaalde vereisten, nl. een E-peil van minder dan of gelijk aan E30, een K-peil van minder dan of gelijk aan K40, een netto-energiebehoefte van minder dan of gelijk aan 70 kWh/m² voor verwarming, een beperkt risico op oververhitting en het gebruik van hernieuwbare energiesystemen, zoals opgenomen in artikel 9.1.12/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010.

De BEN-visie vormt een belangrijke mijlpaal in de beleidslijn naar energiezuinig bouwen. Deze verschuiving vergt dan ook een grote inspanning van kandidaat-bouwers, verbouwers en de volledige bouwsector. Zo moeten vaklui nieuwe producten en technieken aanleren, bouwheren inzien dat energiezuinig bouwen niet duurder is en de BEN-visie het vertrekpunt voor het ontwerp-bouwplan vormen. De principes in een latere fase van het bouwtraject integreren is immers geen optie.

Extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Bovendien wordt iedereen die voorloopt op de standaard extra beloond. Zo bestaan voor BEN-woningen stevige premies, een korting op de onroerende voorheffing en bij sommige banken een extra voordelig bouwkrediet.


Begijnendijk als BEN-voorloper

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert het gemeentebestuur zich om de CO2-uitstoot al tegen 2020 met minstens 20% te verminderen. Daarom werd ook het gemeentebestuur een zogenaamde ‘BEN-voorloper’ die de BEN-principes promoot.

Ook Infrax en haar partner Dialoog vzw zijn een ‘BEN-voorloper’. Zij promoten de verschillende BEN-principes tijdens de InfraxBouwTeams. Bovendien geeft Infrax als distributienetbeheerder een premie voor het bouwen van een woning met een laag E-peil. Voor bouwvergunningen ingediend in 2016 krijg je een premie als je een E-peil van 20 of lager haalt.


Meer info?
www.energiesparen.be

Nieuwsoverzicht